Lärarmaterial

Nu & då – lärarhandledning

Huddinge Nacka Nynäshamn Sigtuna Täby Tyresö
Artiklarna i serien ”Nu & då” bygger på fotografier tagna på samma plats vid olika tidpunkter. Lärarhandledningen ger förlag på hur artiklarna kan användas i undervisningen.

Kontinuitet och förändring

Använd ”Nu & då”-artiklarna för att introducera eller befästa begreppsparet kontinuitet och förändring. Om eleverna har arbetat med begreppen i ett annat historiskt sammanhang så kan förståelsen befästas genom att de får använda dem i en ny kontext.

Tvärgruppsarbete

Ett sätt att lägga upp arbetet är att olika elever, arbetar med olika artiklar, antingen i grupp eller enskilt. Efter undersökningen redovisar de sina resultat för någon som undersökt en annan artikel.

Förslag till elevinstruktioner:

  • Läs eller lyssna på artikeln med hjälp av uppläsningsfunktionen.
  • Bekräfta att du har förstått genom att besvara quiz-frågorna.
  • Samtala om frågorna längst ner i artikeln. (om inte arbetet görs enskilt).
  • Notera så många observationer du kan av historisk kontinuitet och förändring. Det kan vara sådant som nämns i texten men också annat som du kan se i bilderna.
  • Förbered en muntlig presentation där du visar bilderna och berättar om kontinuitet och förändring.
  • Redovisa för varandra i nya konstellationer där ni läst olika artiklar.
Arbetsblad

Arbetsblad med två kolumner, ett för kontinuitet och ett för förändring. Word-fil för digitala noteringar och PDF-för att skriva ut och notera med penna.

Arbetsblad-Kontinuitet-och-forandring.docx Kontinuitet-och-forandring.pdf
Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2023-05-24
Uppdaterad: 2024-06-07