• Hem
  • Norrtälje kommun

Norrtälje kommun

Norrtälje kommun utgör norra delen av Stockholms län och är till ytan den största kommunen i länet. Kommunen gränsar till Ålands hav, Österåker och Vallentuna i söder, och i sydväst till Sigtuna. På ön Märket i Ålands hav har kommunen landgräns till Hammarlands kommun i Landskapet Åland i Finland.

Kommunen har 25 riksintresseområden för kulturmiljövården, såsom skärgårdsmiljön Arholma, farleds- och kommunikationsmiljön Väddö kanal samt industrimiljön Hallstavik. Kommunen har ett flertal museer såsom Roslagens Sjöfartsmuseum och Pythagoras industrimuseum som visar den nu nedlagda tändkulemotorfabriken Pythagoras.

Det gamla gevärsfaktoriet i Norrtälje har inhyst Roslagsmuseet sedan 1922 men har varit stängt en period. Våren 2023 öppnar Roslagsmuseet igen med utställningar, föreläsningar och en utblick till hela kommunens kulturarv. Norrtälje är med och bidrar till Länskällan genom källmaterial från Pytagoras industrimuseum och Skebo bruksmuseum.

Kontakt

Vill du veta mer eller har frågor om våra arkiv och lokala historia kontakta oss via mejl på roslagsmuseet@norrtalje.se

Vy över Norrtälje å. Fotograf:Johan Bjurer, Norrtälje kommun.

Logotyp för Norrtälje kommun
Mer om Norrtälje kommun

I kommunens logotyp finns Norrtäljes kommunvapen, ett upp- och nervänt ankare. Ankarets placering råder det delade meningar om. Det spekuleras kring om att det skulle symbolisera en stad på väg eftersom det kan vara symbolen för ett skepp i rörelse.

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2022-12-21
Uppdaterad: 2023-05-25