• Hem
  • Stockholms läns hembygdsförbund

Stockholms läns hembygdsförbund

Stockholms läns hembygdsförbund är en paraplyorganisation för länets hembygdsrörelse och våra 121 medlemsföreningar arbetar utifrån visionen en levande hembygd öppen för alla. Tillsammans tillvaratar vi, vårdar och gör kulturarvet tillgängligt i regionen. Länets hembygdsrörelse erbjuder årligen hundratals föredrag, visningar, vandringar, arrangemang och utställningar. Vi företräder hembygdsrörelsens intressen i kontakter med kommuner, region och andra beslutsfattare och vi hjälper den som vill komma i kontakt med en förening att hitta rätt. Vår styrelse och vårt kansli arbetar med att på olika sätt stötta och stärka våra medlemsföreningar i deras arbete med att spela en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling samt erbjuda sina kompetenser till andra samhällsaktörer.

Stockholms län består av stad, landsbygd, glesbygd, förort, skärgård och allt där emellan och är hembygd för väldigt många människor. För den som engagerar sig i hembygdsrörelsen är det ofta intresset för kulturarvet som är drivkraften och hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet.

Kontakt

Vill du veta mer eller har frågor om våra arkiv och lokala historia kontakta oss via mejl på info@stockholmshembygd.se

Fotograf: Ann Pettersson. Stockholms läns hembygdsförbund.

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2022-12-09
Uppdaterad: 2023-05-25