• Hem
  • Nacka kommun

Nacka kommun

I Nacka bor drygt 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Vi är med och bidrar till Länskällan genom arkivmaterial från Nacka lokalhistoriska arkiv. Arkivet ligger i Dieselverkstaden, Sickla. I arkivet finns cirka 60 000 bilder från Nackas historia och samtid samt mängder av dokument att utforska, som pressklipp, gårds-och personhandlingar, filmer och ritningar.

Kontakt

Vill du veta mer eller har frågor om våra arkiv och lokala historia kontakta oss via mejl på lokalhistoriska@nacka.se eller via telefon 08-718 90 78.

Nackareservatet med Nackamasterna i bakgrunden. Fotograf: Ryno Quantz

Nacka kommuns logotyp, svartvit
Mer om lokal historia i Nacka kommun

Nacka lokalhistoriskas telefon- och öppettider hittar du på dieselverkstaden.se, se länk nedan.

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2022-12-09
Uppdaterad: 2023-05-25