• Hem
  • Tyresö kommun

Tyresö kommun

Tyresö är en liten kommun mellan stad, skog och skärgård. Kommunen gränsar till Stockholm i nordväst och Nackareservatet i norr, i söder till Haninge med Tyresta nationalpark och i öster finns en lång kustremsa mot Saltsjön. Från medeltiden och fram till 1930 dominerades bygden av det stora godset Tyresö. Idag består kommunen till stor del av småhusområden och flera centrumbildningar. Sjösystemet Tyresån löper som ett pärlband av sjöar från väst till öst. Tyresö har ca 49 000 invånare och växer stadigt.

Genom Länskällan vill vi visa digitaliserat material som finns i Tyresö kommunarkiv och det nya Tyresöarkivet som startade 2021. Även Tyresö hembygdsförening kommer att vara en viktig part.

Vi vill även synliggöra Tyresös koppling till regionens historia genom handlingar som finns hos andra arkiv, såsom kartor och brandförsäkringshandlingar och dokument som berättar om människor som har präglat bygden.

Kontakt

Vill du veta mer eller har frågor om våra arkiv och lokala historia kontakta oss via mejl på kulturen@tyreso.se

Alby friluftsområde.Foto: Tyresö kommun.

Tyresö kommuns logotyp
Mer om Tyresö kommun

De tre kvarnhjulen i Tyresös vapen har sin grund i Tyresös industrihistoria som byggde på god tillgång till vattenkraft vid strömmarna Nyfors, Uddbyfallen och Follbrinkströmmen.

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2022-12-09
Uppdaterad: 2023-01-09