• Hem
  • Ekerö kommun

Ekerö kommun

Ekerö kommun är mycket fornminnestät och den enda kommunen i landet med två världsarv, Birka – Hovgården och Drottningholms slott. Landskapet i kommunen bär spår av människans handlingar genom historien och de kulturhistoriska lagren är påtagliga; från de förhistoriska och medeltida spåren till våra samtida avtryck. Under modern tid har det storstadsnära läget påverkat kommunens landskap. I samspelet mellan de naturgivna förutsättningarna och de kulturhistoriska lagren har kommunen formats till vad den är i dag och bidragit till att göra den unik och attraktiv. 

Kommunen omfattar 140 öar, kobbar och skär i östra Mälaren och binder samman Bromma i den västra delen av Stockholms kommun och med Huddinge södra Stor Stockholm. Ekerö är en medelstor svensk kommun som växer, idag 29 100 invånare men räknar med att vara 35 000 år 2030.

Som kommun är Ekerö kommun ung, kommunen som den ser ut idag bildades 1971 genom sammanslagning av Färingsö kommun och Ekerö kommun. Dessa två kommuner bildades vi kommunreformen 1952 genom sammanslagning av landskommunerna Adelsö, Ekerö, Färentuna, Hilleshög, Lovö, Munsö, Skå och Sånga. 

Det material som Ekerö kommun bidrar med i Länskällan kommer från kommunens kommunarkiv. Där finns administrativt arkivmaterial från den nuvarande kommunen samt de äldre kommuner som förr utgjorde det som idag är Ekerö kommun med början ca 1862.

Kontakt

 Vill du veta mer eller har frågor om våra arkiv och lokala historia kontakta oss via mejl på kommunarkivet@ekero.se

Vy över en av de konstgjorda kanalerna i Drottningholms slottspark med Götiska tornet i bakgrunden.

Ekerö kommuns logotyp
Mer om Ekerö kommun

Ekerö kommuns kommunvapen togs fram med hjälp av en tävling och föreställer en kvist med ett grönt eklöv och ett gult ekollon på en silverfärgad/vit bakgrund. 

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2022-12-09
Uppdaterad: 2023-05-25