• Hem
  • Sigtuna kommun

Sigtuna kommun

Sigtuna kommun är en av de nordligaste kommunerna i Stockholms Län. Kommungränsen följer Mälaren på sin västra sida och gränsar till Uppsala läns slätter i norr. Kommungrannar är Norrtälje, Vallentuna, Upplands-Väsby och Upplands-Bro kommuner. Till största del består kommunen av landsbygd med en lång och spännande historia. Människor från hela världen har mötts här i över tusen år. Liksom flera andra av länets kommuner är den en del av världens runstenstätaste plats.

I kommunen ligger Sveriges äldsta stad Sigtuna vars gågata fortfarande har samma sträckning den hade på 900-talet. Sveriges första mynt tillverkades här och en av landets äldsta tegelkyrkor, Mariakyrkan, är fortfarande i bruk. I kommunen finns också Stockholm Arlanda Flygplats. De dryga 50 000 invånarna i våra orter Märsta, Rosersberg och Sigtuna har på många sätt en anknytning till flygplatsen och alla resande som passerar här.

Vi har en historia som sträcker sig från järnåldersboplatser till de tidiga järnvägssamhällena, industrialismens utveckling i landet och 1960-1970-talets byggboom. Sigtuna kommun kan bidra med många pusselbitar för att våra unga studenter ska få en inblick i länets historia.

Sigtuna Museum & Art representerar Sigtuna kommun i Länskällan och förmedlar kunskap från sina utställningar, samlingar och arkiv. Sigtuna Museums samlingar består till största del av arkeologiska föremål men även modern historia som berättas genom insamlade berättelser, fotosamlingar och konst från regionen.

Sigtuna Museum & Art visar också samtidskonst i utställningsdelen ValstaKonst. Både konstdelen och museidelen har ett gediget skolprogram och pedagogisk verksamhet för alla åldrar.

Foto av en äldre röd byggnad sammanbyggd med en modern med putsfasad. På fasadens står: Sigtuna Musem.

Sigtuna Museum and Arts byggnad i centrala Sigtuna. Foto: Rosie Alm

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2024-02-07
Uppdaterad: 2024-02-07