• Hem
  • Nynäshamns kommun

Nynäshamns kommun

Nynäshamns kommun är Stockholms läns sydligaste kommun och här bor 29 495 personer. Östersjön omringar kommunen till stora delar och vi är den enda kommun i Stockholms län där det går att se havshorisonten från fastlandet. I nordost gränsar Nynäshamns kommun till Haninge kommun och i nordväst till Botkyrka kommun. 

Kommunen består både av levande landsbygd med gammal kulturhistoria, skärgård och av en växande tätort. Staden Nynäshamn kom till omkring år 1900 och har sedan början präglats av sin strategiska plats där viktiga land- och sjötransporter länkas samman. Vårt kommunvapnen med ett ankare och tre kugghjul syftar på sjöfart och industri. 1974 ombildades Nynäshamns stad till en större kommun tillsammans med landsbygdskommunerna Sorunda och Ösmo. 

Vi är med och bidrar till Länskällan genom arkivmaterial från Nynäshamns bild- och folkrörelsearkiv, som tillhör Nynäshamns bibliotek. Det vi främst visar är fotografier ur kommunens bildarkiv, men också arkivhandlingar från äldre föreningar i folkrörelsearkivet. 

Kontakt

Vill du veta mer eller har frågor om våra arkiv och lokala historia kontakta oss via mejl på bildarkivet@nynashamn.se

Hamnutsikt Nynäshamn. Foto: Henrik Schmidt

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2022-12-07
Uppdaterad: 2023-05-25