• Hem
  • Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för lanskallan.se

Stockholms Läns Museum står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur www.stockholmslansmuseum.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.stockholmslansmuseum.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss. Kontaktvägar hittar du på vår sida med kontaktuppgifter.

Svarstiden är normal.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav (meddela oss), så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Filmer saknar syntolkning.
  • Rubriknivån på vissa undersidor har inte korrekt hierarkisk ordning.
  • Det förekommer länkar utan länktexter på sidan (där enbart URL-adressen är utskriven).
  • Det förekommer arkivbilder med text som saknar en alternativ text och som har för låg upplösning för att vara fullt läsbara.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 juli 2023.

Oskäligt betungande anpassning

Länskällan åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

PDF-dokument Det förekommer PDF-dokument som inte är fullt tillgängliga. Innehållet är dock alltid tillgängligt i annan form till exempel i en artikel eller i form av en Word-fil. PDF-dokumenten finns enbart för att underlätta utskrift i undervisningssammanhang.

Innehåll som inte omfattas av lagen.

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Dokument som är publicerade innan 2018-09-23.
Videofilmer publicerade innan 2020-09-23.

Hur vi testat webbplatsen

HiQ har gjort en oberoende granskning av www.lanskallan.se.

Senaste bedömningen gjordes den 1 januari 2023.

Webbplatsen publicerades den 11 januari 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 februari 2023.