• Hem
  • Om länskällan

Om länskällan

Välkommen till Länskällan! Här berättar vi om lokal historia i Stockholms län. All historia hänger ihop. Lokala händelser påverkas av vad som händer i landet och i världen och tvärtom. Genom arkivhandlingar, bilder, texter och filmer vill vi väcka nyfikenhet om platsen vi bor på.

Länskällan riktar sig i första hand till lärare och elever på högstadiet och är ett samarbete mellan Stockholms läns museum, kommuner i Stockholms län och Stockholms läns hembygdsförbund. Här kan du läsa mer om våra bidragsgivare och hur din kommun kan bidra till Länskällans innehåll.

Men självklart är alla som är intresserade av historia välkomna att använda Länskällan.

För dig som är lärare

För dig som är lärare finns särskilt framtaget lärarmaterial med tips på hur du kan arbeta med källmaterialet och artiklarna. Texterna är skrivna för att läsas av elever i högstadiet men fungerar också som bakgrund för dig som vill berätta själv eller låta eleverna själva läsa och tolka källorna på egen hand eller i mindre grupper. Lärarmaterialet innehåller frågor, förslag till arbetssätt och färdiga lektionsplaneringar. 

I enlighet med läroplanen (Lgr22) ger Länskällan många chanser för eleverna att utveckla ”förmåga att ställa frågor till historiska källor samt att tolka, kritiskt granska och värdera dessa”.

Kontakt

Om du har frågor elller tips på innehåll till Länskällan mejlar du till Länskällans redaktör Mats Nilsson, lanskallan.kultur@regionstockholm.se.

Nyhetsbrev

Missa inga nyheter från oss! Prenumerera på Länskällans nyhetsbrev. Anmäl dig här.

Digitala källor till lokal historia i Stockholms län

Länskällans innehåll bygger på arkivhandlingar, texter och bilder som Länskällans redaktion tar vidare och skriver artiklar om. Ambitionen är att alla kommuner i Stockholms län kommer att vara med och bidra till Länskällans innehåll. Tre viktiga aktörer och källor till lokal historia är också Stockholms läns museum, Stockholms läns hembygdsförbund och Stockholmskällan.

Svartvit logotyp för Stockholms läns museum
Stockholms läns museum

Stockholms läns museum är ett digitalt museum för hela regionens kulturarv och konst. Hos oss kan du upptäcka både platser, konst och ta del av berättelser.

Logotyp för Region Stockholm
Regionarkivet i region Stockholm

Regionarkivet är en del av Kulturförvaltningen inom Region Stockholm. Regionarkivet bevarar och långtidslagrar den information som finns inom Region Stockholm (före detta Stockholms läns landsting).

Logotyp för Stockholms läns hembygdsförbund
Stockholms läns hembygdsförbund

Här hittar du mer information om Stockholms läns hembygdsförbund som är en paraplyorganisation hembygdsrörelsen i Stockholms län.

Svartvit logotyp för Stockholms stad med kommunvapnet St Erik
Stockholmskällan

I Stockholmskällan finns mer än 30 000 historiska källmaterial. De ingår i samlingarna hos museer, arkiv och bibliotek i Stockholm. I Stockholmskällan finns mer än 30 000 historiska källmaterial. De ingår i samlingarna hos museer, arkiv och bibliotek i Stockholm.

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2022-12-08
Uppdaterad: 2023-09-12