• Hem
  • Regionarkivet i Stockholm

Regionarkivet i Stockholm

Regionarkivet bevarar och långtidslagrar den information som finns inom Region Stockholm (före detta Stockholms läns landsting). Sök gärna i Nationella arkivdatabasen och filtrera på ”Förvarande institution” Regionarkivet- Region Stockholm, där kan du se vilken information som finns på Regionarkivet. Regionarkivet förvarar mycket patientjournaler (oftast av lite äldre datum), men det finns även information från andra verksamheter som rör regionplanering, trafik, utbildning och kultur. Regionarkivet är en del av Kulturförvaltningen inom Region Stockholm.

Kontakt

Har du frågor kontakta Regionarkivet via funktionsbrevlådan: registrator.arkiv.kultur@regionstockholm.se. Kontaktperson är Catarina Norell. Beställningar av arkivinformation kan göras från webbsidan som du hittar här nedan.

Exteriörbild från Löwenströmska sjukhuset. Personal står uppställda på gräsmattan framför sjukhuset. Fotograf och upphov okänd. Regionarkivet.

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2023-01-10
Uppdaterad: 2023-01-12