• Hem
  • Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun

En halvtimme med pendeltåg från centrala Stockholm ligger i hjärtat av Mälardalen Upplands-Bro kommun. Det är ett av regionens mest natursköna områden med 13 mil stränder och en skärgård med närmare 50 öar. Upplands-Bro kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av socknarna Bro, Låssa, Västra Ryd och Stockholms Näs. Upplands-Bro som kommun är följaktligen ung, men kommunen är synnerligen rik på intressanta spår från tidigare generationer.    

Ett fynd från tidigare Upplands-Brobor påträffades i samband med utbyggnaden av E18 1968. Då påträffades vid en arkeologisk utgrävning en liten bronsfigur som påstås föreställa Oden. Idag är figuren känd som Ekhammarsgubben och pryder Upplands-Bros kommunvapen. 

Vi är med och bidrar till Länskällan genom främst arkivmaterial från kommunens bildarkiv. 

Kontakt

Vill du veta mer eller har frågor om våra arkiv och lokala historia kontakta oss via mejl pårasmus.sjodahl@upplands-bro.se

Kungsängen med Svartviken. Fotograf: John Marin. Upplands-Bro kommun.

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2022-12-09
Uppdaterad: 2023-01-02