Huddinge prästgård nu & då

Okategoriserade Huddinge

Prästen hus hade många rum

Huset på bilden är Huddinge prästgård. Före 2014 ingick det i prästens lön att få bo på gården. Det äldre fotot är ett vykort från år 1920 och det står tryckt på kortet: ”Prostgården”, som det kallades då. Huset är sig likt än idag och du ser det ur den här vinkeln när du står vid ingången till huvudbiblioteket i Huddinge. Det har två rejäla våningar och är större än de flesta villor i Huddinge. Det har också en mycket längre historia än de flesta andra hus här.

Gården kallades både Huddinge och Tomtberga

Huset är från 1700-talet men ända sedan medeltiden har prästerna i Huddinge kyrka haft sin bostad på samma ställe. Redan innan dess så fanns Tomtberga tingsplats här. En tingsplats var ett ställe där de mäktiga männen i trakten möttes för att bestämma viktiga saker och döma brottslingar. Tingsplatsen har gett namn till Tomtbergaskolan som skymtar bakom prästgården på fotot från 2024.

En stor bondgård

Det finns ett ännu äldre foto av prästgården. Det är från 1860. Det är samma hus men det bygdes om och fick en ordentlig övervåning år 1894.

Vid den här tiden fanns det många fler hus i närheten som också hörde till prästgården. Där fanns ett stall för hästarna, ett brygghus, ett dass och flera andra hus att förvara säd, ved, vagnar och jordbruksredskap i. Det fanns också särskilda hus för grisar, höns och drängar och fattiga. Allt det här fick prästen i lön för sitt arbete. Bönderna i närheten kunde få hjälpa till och jobba på gården och de gav också lite av det de odlade till kyrkan. Prästen själv bestämde över sin gård men arbetade inte själv med jordbruket.

Prästens hade många uppgifter

Prästens uppgift var förstås att predika och dela ut nattvarden i kyrkan på söndagen men han var också en ledare för hela det lokala samhället. Han skötte folkbokföringen, sjukvården, skolan och fattigvården. Dessutom var skulle han ta emot gäster som passerade. Så här nära Stockholm var det en stor uppgift. De resande behövde ofta sova över och få mat till sina hästar och sig själva.

Nya tider på prästgården

Prästens markområden sträckte sig från Hörningsnäs ända till Långsjön. Jordbruket var en viktig del av prästens ekonomi men år 1923 lades det ner. Det berodde på att det blev mer ovanligt att ha egna djur och odlingar för att få mat. Istället fick de flesta lön och köpte de de behövde i affärer. Med moderna hjälpmedel kunde en enda bonde sköta större markområden.

Under resten av 1900-talet fick kyrkoherden (en präst som är chef över andra präster) i Huddinge bo i prästgården. År 2014 renoverades huset och används nu istället som samlingslokal för flera av kyrkans verksamheter. Idag får prästen bo var hen vill men inte i prästgården.

Prästgården omkring 1860.

Bo på jobbet
Idag är det ovanligt att få en bostad av sitt jobb. Förr var det helt normalt för:
 • Lärare
 • Poliser
 • Jordbruksarbetare
 • Hembiträden, hushållerskor, tjänare
 • Arbetare vid gruvor och bruk på små orter
 • Banvaktare och stinsar vid järnvägen
 • Präster och klockare
Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2024-02-29
Uppdaterad: 2024-03-07

Fundera och samtala

 1. Vad tyder på att prästen hade en god ekonomi?
 2. Vem sköter nu de funktioner i samhället som kyrkan hade hand om förr?
 3. Vilka fördelar och nackdelar kan det ha funnits för den som fick en bostad av sin arbetsgivare?
 4. Vilka fördelar kan det ha funnits för arbetsgivaren att erbjuda en bostad?

Vad vet du om Huddinge prästgård?

Starta quizet

Relaterat källmaterial

En sida med text i tysk frakturstil.
Huddinge 1708
En ålderdomlig bil kör genom en helt översvämmad väg över en äng.
Huddinge 1930
Ett svartvitt foto av en landsväg som leder upp för en backe till några hus. Mitt i bilden står en skylt.
1940 – 1955
Huddinge 1920 – 1927
Ett svartvitt flygfoto med villor som sticker fram i skogen. Längre bort syns öppnafält och järnväg.
Huddinge 1936
En karta där järnvägen löper tvärs över bilden med en herrågrdspark på ena sidan och kyrkan på andra sidan. Huddinge station i mitten.
1844 – 1893
Ett svartvitt foto av en mangårdsbyggnad i trä med två våningar, brutet tak och en veranda med klätterväxter. En man står i entrén.
Huddinge 1930 – 1939