Nu & då mitt i Tyresö

Industrialisering Tyresö
Tyresö utvecklades snabbt under 1960-talet. Häng med så får du höra om när ett helt nytt centrum växte fram mitt i skogen.

Små hus på det gamla godsets mark

Tyresö gods ägde en gång i tiden all mark i den nuvarande kommunen. Under industrialiseringen, när Stockholm började växa sökte sig många människor ut till landsbygden i stadens närhet. En del byggde sommarstugor och andra blev fast boende. Det var inte längre bara de rikaste som hade råd att bygga sig ett eget hem utanför staden. På flygbilden från 1960 ser du en hel del små hus närmast Drevviken i väster.

Växla över till den högra bilden från 1975 så ser du massor av kvarter med nya hus i mitten av bilden.

Flygfoto över Tyresö
Källa: Lantmäteriets karttjänst Min karta.

Tyresö var splittrat

Före 1950-talet var kyrkan och slottet i öster centrum i Tyresö. När villorna blev fler i väster flyttade kommunledningen också dit. Men i kommunens mitt var det mycket skog med några utspridda torp och gårdar som ägdes av det stora godset Tyresö.

Ett nytt centrum

På det andra flygfotot från 1975 ser du hur det nya Tyresö snabbt har vuxit fram. Kommunen växte från 6000 invånare år 1960, till 27 000 år 1970. Många unga familjer som väntade på att få en lägenhet i Stockholm flyttade nu till Tyresö istället. De styrande i kommunen ville att det nya centrumet skulle binda ihop kommunens delar. Myggdalens gård och torpet Ulriksdal låg i vägen för de nya husen, så de revs. Men det var en annan gård som gav det nya centrumet sitt namn: Bollmora.

Kan du tänka dig att bilderna här nedanför visar exakt samma plats?

Svartvitt foto av en man i hatt, väst och mustasch. Han håller en hink i ena handen och en hacka i den andra. I bakgrunden syns ladugård och en ålderdomlig lastbil.

Bilden är tagen år 1959, precis innan gården Myggdalen revs.

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2023-10-18
Uppdaterad: 2023-11-22

Fundera och samtala

  1. Bostadsområden får ofta sitt namn från en äldre gård eller ett torp. Tycker du att det är ett bra sätt att använda historia på?
  2. Vilka problem tror du kan finnas när en ny stadsdel byggs mycket snabbt?

Quiz om Tyresös centrum

Starta quizet

Historiska källor från Tyresö

Fyra kvinnor och en man i badkälder står i vattnet och två barn sitter på stranden.
Tyresö 1930
Svartvitt foto av en grusväg som slingrar sig mellan träden upp till en öppen plats där en gård med tre ekonomibyggnader ligger i solskenet.
Tyresö
Svartvitt fotografi, stort trähus i skogsbacke.
Tyresö 1933
Svartvitt fotografi, stort trähus, i bakgrunden vy över vatten.
Tyresö 1940
En svartvit bild av en kvinna vid ett skrivbord. På bordet syns ålderdomlig elektronisk apparatur och i bakgrunden syns fyra stora skåpdörrar.
1959
Gammal handritad karta.
Tyresö 1806
Ett tryckt kontrakt med viss fält ifyllda för hand, t.ex. datum och personer.
Tyresö 1869