Dagsverkstorpet Karlberg

Om du hade levt förr Tyresö
I en glänta i skogen i södra Tyresö ligger än idag den lilla stugan Karlberg. Hur hade ditt liv sett ut om du bott här som torpare på 1800-talet?

Torparfamiljens villkor

Familjen som bodde här ägde inte stugan, marken eller ladugården. Det gjorde det stora Tyresögodset. Familjen fick bo på torpet och använda marken ifall de ställde upp och jobbade ett visst antal dagar åt godsägaren. Det kallades att göra dagsverken.

Torparfamiljen hade egna djur att mata och mjölka och några små åkrar att odla på. De var ju tvungna att göra sin egen mat och kläder. Om de hann, för det var mycket de skulle göra för godsägaren, enligt kontraktet som du ser här intill.

Om du var man

Alla på torpet, män, kvinnor och barn var tvungna att hjälpa till för att överleva och få bo kvar. Oftast krävdes det att det fanns en dräng eller piga, alltså en extra, ogift vuxen som hjälpte till mot mat och husrum. Det var mannen i familjen som skrev på kontraktet. I kontraktet står det att familjen fick njuta, bo och odla på torpet ostört så länge de uppfyllde en del krav, till exempel:

  • Dagsverken, alltså en hel dags arbete omkring 13 timmar på sommaren. Mannen skulle arbeta 104 dagar och ett hjon 66 dagar om året. Ett hjon, det kunde vara en dräng, torparens fru eller en son men det står också i kontraktet att om familjen skickade ett barn som inte kunde arbeta ordentligt så fick de inte ha kvar torpet.
  • Underhålla och renovera alla byggnader och stängsel.
  • Gräva diken, hålla ängarna öppna och gärna odla upp ny mark i närheten av torpet.
  • Underhålla vägarna i närheten.

Om du var kvinna

Redan före gryningen började arbetet med att mjölka. Sedan skulle du som kvinna ta hand om allt som hade med barn, mat och kläder att göra. Kläderna gjordes från grunden. Om familjen hade får så klippte hon ullen eller användes lin, ett sorts gräs som gjordes till trådar. Av dessa råvaror tillverkades trådar som sedan vävdes eller stickades. Det skulle räcka till alla familjens kläder. När djuren slaktades var det kvinnans uppgift att göra mat av allt, skölja tarmar, göra korv, mala inälvor och göra pölsa. Varje dag skulle torparhustrun skicka med mat till sin man och ett hjon. Samtidigt var det inte ovanligt att ha 4-5 barn att ta hand om hela dagarna. Barn som gick i skolan skulle också ha med sig mat.

Sofia Wilhelmina bodde på torpet. År 1881 föll hennes man ner från ett träd och dog, 48 år gammal. Men Sofia Wilhelmina kämpade vidare med allt arbete och lyckades bo kvar på torpet. Hon hade hjälp av sina fem barn.

Ett tryckt kontrakt med viss fält ifyllda för hand, t.ex. datum och personer.

Kontraktet talade om vad som gällde för dagsverkstorpet Karlberg.

Innan det fanns kylskåp var jordkällaren bästa stället att förvara mat svalt.
Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2023-10-27
Uppdaterad: 2024-01-18

Fundera och samtala

  1. Var villkoren i kontraktet rättvisa tycker du?
  2. Vems rättigheter tar upp störst plats i kontraktet?
  3. Vilka är de tre största skillnaderna mellan torparfamiljens och din egen familjs sätt att försörja sig?

Quiz om Karlbergstorpet

Starta quizet