Sista torparfamiljen på Wallmyran

Om du hade levt förr Huddinge
En familj med 7 barn var inget ovanligt år 1905. Vi ska följa alla familjemedlemmar i de historiska källorna och se vad som hände med dem.

Torpet Wallmyran

Torpet hette egentligen Wallmyravreten och låg i Länna. På 1970-talet bestämde kommunen att bygga ett industriområde på platsen. Eftersom huset då hade stått tomt ett tag och börjat förfalla så revs det. Torpet Wallmyran ägdes av Länna gård precis i närheten. Idag går motorvägen mot Nynäshamn rakt över gärdena där torparna gick till Länna för att arbeta. Det ingick nämligen i torparnas villkor att arbeta för bonden som ägde torpet.

Johan Ludvig Johansson

Josefinas man, pappa till de sju barnen dog redan två månader efter flytten. När någon dog gjordes en bouppteckning. Det betydde att man skrev upp allt som personen ägde för att fördela arvet. Där kan vi läsa att Johan Ludvig lämnade efter sig saker som var värda 150 kr och skulder på 580 kr. Josefina förlorade alltså sin man men ärvde hans skulder.

En plog, en harv, höskrindor, snickarverktyg, säd och ärtor berättar att familjen levde på odling. Inga djur finns med men flera redskap för tvätt. Familjen använde säkert tvättgrejerna till sin egen tvätt men kanske också för att tvätta åt rika familjer i stan. Det var nämligen mycket vanligt för små jordbruk längs Lissmaån vid den här tiden. Begravningen kostade 20 kr.

Berta Johansson

Den äldsta dottern gifte sig 1905 med en dansk och flyttade först till Bromma. Där antecknade prästen i kyrkboken att de hade fått sonen Harald Einar år 1909 och att de arbetar som cigarettarbetare. År 1926 flyttade de till Danmark.

Julia Johansson

Julia gifte sig med vaktmästare Helge Österlin. I källorna står det att Julia var sömmerska. På den här tiden antecknade man alltid personens yrke. Då blev det lättare att veta vem personen var men också vilken status den hade i samhället.

Bror August Johansson

Bror August drunknade 5 december 1907. Han hade nyss fyllt 18 år. Tidningarna från den här tiden skriver om att det har varit kallt väder. Kanske har han gått ut på Drevvikens eller Lissmaåns is?

Nils Erik Johansson

Nils Erik blev inkallad till armén under första världskriget år 1919, samtidigt som pandemin Spanska sjukan kommer till Sverige. Nils Erik hörde till de mer än 30 000 svenskar som dog av sjukdomen.  

Per Johansson

Per kallades också in till armén flera gånger. År 1921 kunde de militära myndigheterna inte hitta honom. De har antecknat att han är ”obefintlig”. År 1940 dyker han upp i källorna igen. Han bor i Boston (USA) och jobbar som fiskare. Hans årslön är ganska normal men han sliter inte året om som på torpet. Fisket i Atlanten var koncentrerat till 20 veckor om året.

Josefina Johansson

Mamman i familjen, Josefina fortsatte att jobba med torpets jordbruk tillsamman med sina söner Per, Julius och Knut. Wallmyran var fortfarande hennes adress när hon dog på Epidemisjukhuset i Södertälje år 1943. Vi vet inte om eller hur hon betalade av skulderna men antagligen fick hela familjen slita hårt. Kanske fick de hjälp av markägaren på Länna gård?

Julius Johansson

Den äldste sonen Julius bodde kvar på torpet till sin död på Södertälje sjukhus år 1947.

Knut Johansson

Knut levde till 1965. Kanske var han den siste som bodde i torpet men inte hela sitt liv. En period var han skriven i en liten stuga nära Länna gård.

En handritad karta medbackstreck istället för höjdkurvor.

På kartan från 1894 syns Wallmyran i närheten av Länna gård.

I bouppteckningen efter Johan Johansson står allt han ägde. Klicka på ”Bildinformation” för att titta närmare.

Huddinge år 1905

År 1905 var Länna ren landsbygd. I centrala Huddinge började lantbrukarna satsa på att sälja tomter istället för att odla vid den här tiden. De små villaförorterna växte långsamt i början. Hörningsnäs, Stuvsta, Segeltorp och Fullersta blev egna små samhällen. På 1930-talet började också stationerna längs järnvägen till Nynäshamn växa till små samhällen.

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2023-12-14
Uppdaterad: 2024-05-14

Fundera och samtala

  1. Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan din familj och toparfamiljen?
  2. Texten innehåller några gissningar. Stämmer dem med vad du vet om historien.
  3. Vilka historiska källor tror du att texten bygger på?

Quiz om Wallmyran

Starta quizet

Fler historiska kartor

Tyresö 1906 – 1906
Gammal handritad karta.
Tyresö 1748
1785
Gammal handritad karta.
Tyresö 1806
Gammal handritad karta.
Tyresö 1906
Handritad gammal karta.
Nynäshamn 1898