Nu & då vid vattenbrynet i Nynäshamn

Industrialisering Nynäshamn

Känner du igen dig?

De två bilderna här visar samma plats men nästan allt har förändrats sedan den första bilden togs omkring år 1900. Då satt Mina Strid på huk här och mjölkade en ko. Maria Plazikowski stod bredvid när fotot togs. Om de två kvinnorna hade kunnat se platsen idag, mer än 120 år senare, så skulle de nog haft svårt att känna igen sig. Idag är det här en del av hamnen, söder om Gotladshamnen vid den så kallade Mörby brygga. Industrialiseringen har förändrat platsen totalt.

Vattenbrynet har flyttat

På den äldre bilden ser du några små öar. Där någonstans slutar kajen idag. Området emellan har fyllts upp med sten och grus och jämnats ut till ett stort hamnområde. Men om du vänder dig åt andra hållet så finns det faktiskt något som är sig likt.

Skogshyddan finns kvar

På fotot här bredvid ser du platsen från andra hållet, från havet. Huset vid vattnet är Skogshyddan där familjen Plazikowski bodde. Det är deras ko som pigan Mina mjölkar på bilden. Simon Plazikowski var skogsvaktare och hade som uppgift att se efter all skog som Nynäs gods ägde. Han byggde huset till sin familj år 1889 och kallade det Skogshyddan. På den tiden låg huset intill vattnet och vägen var bara en slingrande grusväg. Tio år senare kom järnvägen hit och en stad började växa fram. Skogshyddan finns fortfarande kvar, alldeles intill Nynäsvägen, mitt emot Gotlandskajen.

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2023-09-01
Uppdaterad: 2024-01-18

Fundera och samtala

  1. Skulle du känna igen platsen där du nu befinner dig om du kom tillbaka 120 år senare?
  2. Känner du till några platser i närheten som görs om mycket just nu eller som förändrats mycket under ditt liv?
  3. Är du positiv eller negativ till att platser förändras?

Har du fattat texten?

Starta quizet

Arkivmaterial från Nynäshamns hamn

Nynäshamn
Ett ånglok har stannat vid perrongen på kajen. Två båtar ligger vid kajen. Det ryker ur både lokets och ångbåtarnas skorstenar.
Nynäshamn
Svartvitt fotografi, man står på trädäck och flyttar en stor vit kontainer märkt med svart text.
Nynäshamn 1920 – 1930
Handritad gammal karta.
Nynäshamn 1898
Svartvitt fotografi, på bilden syns förråd och smalspårig järnväg som löper ner till kajen där män lastar malm på fartyg.
Nynäshamn 1917
Svartvitt fotografi som visar vy med packade trädstammar i vattnet.
Nynäshamn 1920