Nu & då i Pinbacken

Okategoriserade Sigtuna
Pinbacken är den gamla Stockholmsvägen mot Märsta och Sigtuna. Visst kan du känna igen utsikten på fotona från 1967 och 2024, även om mycket har hänt?

Vänstertrafik

Den äldre bilden över Märstadalen är tagen påsken 1967. I september samma år gick Sverige över till att köra på höger sida istället för vänster. Norge, Danmark och Finland hade redan lagt om trafiken från vänstertrafik till högertrafik.

Märsta växte på 60-talet

Lite till höger om bildens mitt ser du ”Bananhuset” i området Tingvalla. Det var klart redan år 1963. Under 1960-talet växte Märsta från en liten by till en stad. År 1960 bodde 2882 personer i Märsta. På tio år växte befolkningen till mer än det femdubbla.

Valsta

På det äldre fotot ser du Valsta gårds lada. Runt gården finns gravfält som visar att människor har bott och odlat här i 1500 år. På 1700-talet var Valsta en liten by med fyra gårdar. Idag finns bara några husgrunder kvar men namnet lever vidare i stadsdelen där en stor del av Märstas befolkning idag bor.

En stor gård med flera hus.

Valsta gård på ett foto någon gång före 1911.

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2024-05-23
Uppdaterad: 2024-05-31

Fundera och samtala

  1. Kan du se fler saker som har förändrats på platsen?
  2. Vilka samhällsförändringar kan du se i de två fotona från olika tider?
  3. Hur tror du att platsen ser ut om 70 år?

Vad vet du om utsikten från Pinbacken?

Starta quizet

Trafik i historiska källor

En svartvit bild av tågstationen med stora snövallar.
Sigtuna 1908
Sigtuna 1888
En svartvit bild av människor på och runt spåret där ett trasigt ånglok står.
Huddinge 1908
En pojke i sjömanskostym står med ryggen mot fotografen och tittar på en ångbåt och en segelbåt med hissat segel.
Huddinge 1901
Svartvit interörbild som visar vagnens stolar som står löst på golvet, hatthyllorna, gardinerna och en träpanel på väggen av vagnens kortända.
1901
En svartvit bild av det lilla stationshuset där ett rykande ånglok åker på rälsen bortom huset. Bilden är ett vykort och har en text skriven i nederkanten "Nynäs hafsbad. Järnvägsstationen."
Nynäshamn 1910
Ett uppslag ur en bok i liggande format, en liggare, med handskriven statistik över gods- och personaltransporter.
Nynäshamn 1906
Ett svartvitt foto av en gammaldags buss.
Nacka 1922