Rädda slottet!

Aktivism Huddinge
Bostadsområdet Vårby gård har fått sitt namn från herrgården Vårby. På 1970-talet var huvudbyggnaden i stort behov av renovering men det fanns olika åsikter om vad som skulle hända med Vårby slott.

Picknick på 70-talet

Det är en vårdag i början av 1970-talet när Lasse Hansson tar fram sin kamera och knäpper en bild av sina kompisar. De har tagit fram kaffetermosarna och slagit sig ner på gräset vid Vårby gård.

Den gamla herrgården ligger vackert med utsikt över vattnet. I början av 70-talet stod byggnaden tom och förföll ordentligt. På bilden ser du att trasiga dörrar och fönster är igenspikade och fasaden behöver putsas. Husets pampiga hörntorn kom till när Vårby var ett stort jordbruksgods och många turister kom på sommaren till Vårbybaden i Mälaren. De bodde i då i “slottet” som det kallades.

Kommunen ville riva slottet

Personerna som fikar vid slottet var inte bara här för att ha trevligt. Nej, de var på krigsstigen och hade bildat en aktionsgrupp: Rädda Vårby gård. Huddinge kommun och Stockholms stad, som ägde slottet, ville nämligen riva det och bygga höghus i den gamla slottsparken. Aktionsgruppen arbetade för att stoppa rivningen. De tyckte att kommunen borde renovera slottet och använda det till något istället. Om byggnaden fick stå kvar så skulle den kunna berätta om platsens historia och ge den en själ, menade aktivisterna. Det här var under miljonprogrammets tid och det behövdes massor av bostäder. Men måste de byggas precis vid vattnet och i slottets trädgård? Det tyckte inte aktionsgruppen.

Vem vann kampen om slottet?

Den 5 maj år 1975 gick larmet att det brann i slottet. Flera olika brandkårer kämpade mot elden men slottet gick inte att rädda. Nu fanns inte längre något slott som aktionsgruppen kunde kämpa för. Men deras kamp var inte helt i onödan, det blev nämligen inga hus på platsen. Jo ett: det lilla torpet Myrstugan som räddades och placerades här som ett minne över äldre tider. Idag heter platsen Herrgårdsparken, för att minnas platsens egen historia, och används också för odling på kolonilotter.

12 personer, varav en i barnvagn vid herregårdens flagnade fasad med igenspikade dörrar. Några har satt sig i gräset med kaffetermosar.

Aktivister dricker kaffe vid Vårby gård någon av vårarna 1970-1975.

Det ryker från en hög. Två personer petar i elden med varsin pinne. Slottet i bakgrunden.

Vårstädning i herrgårdens park.

Ett trapphus målat i vitt med högar av murbruk på trappans steg. Ett element hänger på sned, färgen är avskavd på de svarvade träpelarna och väggarna är fulla av hål.

Aktionsgruppens foto inifrån Vårby gård. Den vackra inredningen var rejält sliten och det hände att folk tog sig in i lokalerna och förstörde.

Ett plakat på ett träd i parken lyder: På söndag städar vi parken och vid stranden. Vill du hjälpa till?

Vill du vara med och städa?

Skylt med texten: Vi vill ej se Mälaren genom ett nyckelhål. Inga hus vid Mälaren. Stoppa Byggplanen. Skyltens har en teckning av ett nyckelhål, igenom vilket vattnet skymtar mellan två höghus.

Aktionsgruppen väckte intresse för konflikten med Huddinge kommun genom skyltar i parken.

En kvinna med plakat och texten Rädda miljön Vårby-Fittja

En kvinna demonstrerar utanför Huddinges kommunhus 1972.

Myrstugan i Herrrgårdsparken vid Vårby Gård. Foto: Olle Magnusson
Myrstugan

Stugan har gett namn åt Myrstuguberget vid Masmo T-station och låg sedan 1700-talet vid vattnet nedanför bergets fot. Myrstugan var ett så kallat båtsmanstorp. Det betydde att den som bodde där var soldat inom flottan. Båtsmannen i Myrstugan fick heta Myrman i efternamn.

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2024-03-21
Uppdaterad: 2024-05-31

Fundera och samtala

  1. Vilka äldre byggnader känner du till där du bor eller nära skolan?
  2. På vilket sätt används Vårbys historia idag? Texten ger minst tre exempel. Finns det fler?
  3. Vilka byggnader tycker du är ok att riva och vilka borde bevaras?

Vad vet du om Vårby slott?

Starta quizet

Vårby

Ett grönt informationsblad med en bild av sjön med trädstammar i förgrunden. Texten lyder: I det vackra Vårby på Stockholms solsida är den idealiska platsen att bygga Edert hem. Hög, ren luft, strandbad o. skogspromenader. Nära Stockholm. Vi sända Eder vår broschyr gratis och franko efter hänvändelse till Vårby Aktiebolag, Malmtorgsgatan 3, Stockholm. Tel. Norr 9250, Norr 9630, efter kontorstid Fittja 42.
Huddinge 1926
Flygfoto över en gård tornprydd gård med flygelbyggnader och park. Två ekonomibyggnader, lada eller stall syns också.
Huddinge 1955
En tidningartikel med ritad karat över Vårby. Texten under rubriken lyder: På grund av att Vårby är över 2000 tunnland har där kunnat uppläggas från varandra skilda tomtområden såsom Solgårdar, Vårgårdar, Ekgårdar, Mälartomter, Trädgårdstomter, Sportstugetomter. Vårby är känt för sin vackar natur, sitt härliga lägve vid Mälaren med strandbad, restaurang, båtbryggor m. m. 9 km. från Hornstull. Tomtpris från 2-35 öre kvatratfoten. Goda försäljningsvillkor. Alla upplysningar lämnas och tomtspekulanter hämtas efter hänvändelse till Vårby tomtförsäljningskontor, Vårby, Tel. Fittja 42 eller Malmtorgsgatan3, Tel. N. 9630, efter kontorstid även Huddinge 120.
Huddinge 1930
En fabriksanläggning omgiven av skog.
Huddinge 1965
Svartivtt foto av ett hundratal människor på en sandstrand.
Huddinge 1930
Huddinge 1957
Ett trähus med snickarglädje. En kvinna i hatt står på balkongen.
1909