Lärarmaterial

Rädda slottet!

Aktivism Huddinge
Tillhör artikel: Rädda slottet!
Undersök hur det förflutna speglas i skolans närområde och gör ett eget förslag till historiebruk. Artikeln om Vårby slott handlar om hur en aktionsgrupp kämpade för att bevara den historiska byggnaden. De förlorade kampen men texten ger andra exempel på platsens historia har tagits i anspråk.

Historiebruk i närområdet

Förslag till projektuppgift

Ge eleverna i uppgift att hitta exempel på hur historia används i området där de bor i eller omkring skolan. Namn på gator, kvarter, stadsdelar, skolor, företag och institutioner kan bära på berättelser om äldre tider. Har skolan fått sitt namn efter en gård, en närbelägen väg eller någon prominent person?

Uppgiften kan lösas på tre nivåer:

  1. Ge exempel på användning av historia.
  2. Lista ut vilken historisk epok, händelse, person eller byggnad som används.
  3. Reflektera över syftet med användningen.

Uppgiften kan utformas som en tävling där det gäller att komma på så många exempel som möjligt och helst belysa dem på alla de tre nivåerna ovan. Uppgiften kan få en ämnesövergripande inriktning mot geografi om avgränsningen görs så strikt att exempel måste finnas inom en radie av (exempelvis) i kilometer från skolan.

Kontakta eventuellt kommunen för att ta reda på hur nya platser uppkallas. Ofta finns en namnberedning som kommer med förslag. Kanske arbetar namnberedningen just nu med något nytt område i kommunen. Ställ frågor till de ansvariga om deras åsikter om historieanvändning och om demokratiska processer. Vilken betydelse har det vad platser kallas i ”folkmun”? Hur kan kommuninvånarna få inblick i och påverka vad platser heter? Kanske kan klassen komma med egna förslag?

Använd historia!

Förslag till kreativ gruppuppgift

Låt eleverna fundera på hur de skulle vilja använda historien om aktivistgruppen ”Rädda Vårby gård”. Hur ska framtida Vårbybor få veta att det fanns människor som försökte påverka områdets utveckling? Vad i gruppens arbete är värt att minnas och hur skulle det gå till? Vill de resa en staty, ge ut en bok, måla en tavla, namnge en väg? Låt förslagen bli konkreta genom teckningar eller skisser och texter där eleverna motiverar varför denna del av historien är viktig att minnas och varför just deras sätt är lämpligt. Presentera era förslag och skicka dem till Huddinge kommun.

Svar på frågorna i artikeln

En av artikelns reflektionsfrågor handlar om de exempel på historieanvändning som ges i texten. Dessa är:

  • Förorten Vårby gård har fått sitt namn från det gamla godset.
  • Parken där Vårby slott låg används idag till kolonilotter och rekreation, till viss del i likhet med den tid då gården fanns.
  • Parken heter idag Herrgårdsparken.
  • Båtsmanstorpet Myrstugan har bevarats men flyttats.
  • Bostadsområdet Myrstuguberget har fått uppkallats efter torpet Myrstugan.
Betygskriterier
Historiebruk i åk 6

E

Eleven ger exempel på hur historia kan brukas i något sammanhang.

C

Eleven ger exempel på hur historia kan brukas i olika sammanhang.

A

Eleven ger exempel på hur och i vilket syfte historia kan brukas i olika sammanhang.

Betygskriterier
Historiebruk i åk 9

E

Eleven för enkla resonemang om hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika syften.

C

Eleven för utvecklade resonemang om hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika syften.

A

Eleven för välutvecklade resonemang om hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika syften.

Tillbaka till artikeln

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2024-05-31
Uppdaterad: 2024-05-31