Lärarmaterial

Historieanvändning nära dig

Botkyrka Ekerö Huddinge Nacka Norrtälje Nynäshamn Sigtuna Stockholm Täby Tyresö Upplands-Bro
Låt eleverna undersöka hur historia används där de bor eller där skola ligger. Finns det en historia bakom namnen på gator, kvarter, områden, institutioner och företag?

Projektuppgift

Ge eleverna i uppgift att hitta exempel på hur historia används i området där de bor i eller omkring skolan. Namn på gator, kvarter, stadsdelar, skolor, företag och institutioner kan bära på berättelser om äldre tider. Har skolan fått sitt namn efter en gård, en närbelägen väg eller någon prominent person?

Uppgiften innehåller tre nivåer:

 1. Identifiera användning av historia.
 2. Lista ut vilken historisk epok, händelse, person eller byggnad som används.
 3. Reflektera över syftet med användningen.

Källor

Använd en digital karta för att hitta namn som kan vara historiska. Lantmäteriets karttjänst eller Kartbild.com kan sedan användas för att hitta äldre ortnamn på samma plats.

Ta hjälp av biblioteket. Ofta finns en lokalhistorisk avdelning med litteratur om ortnamn. Kommunen har ibland en GIS-karta med kvartersnamn som är tillgänglig på webben.

Kontakta kommunens kultur- och fritidsförvaltning eller den lokala hembygdsföreningen och fråga om ni kan få intervjua någon person som har kunskaper på området.

Wikipedia har ibland mycket lokal information.

Varianter

Tävling

Uppgiften kan utformas som en tävling där det gäller att komma på så många exempel som möjligt.

Geografi

Uppgiften kan få en ämnesövergripande inriktning mot geografi om avgränsningen görs så strikt att exempel måste finnas inom en radie av (exempelvis) i kilometer från skolan.

Kontakta kommunen

Kan någon på kommunen hjälpa till att ta reda på hur nya platser uppkallas. Ofta finns en namnberedning som kommer med förslag. Kanske arbetar namnberedningen just nu med något nytt område i kommunen. Ställ frågor till de ansvariga om deras åsikter om historieanvändning och om demokratiska processer. Vilken betydelse har det vad platser kallas i ”folkmun”? Hur kan kommuninvånarna få inblick i och påverka vad platser heter? Kanske kan klassen komma med egna förslag?

Avancerade resonemang

För att fördjupa resonemangen om historiebruk kan eleverna presenteras för olika typer av historiebruk, till exempel:

 • Existentiellt historiebruk, som syftar till att skapa identitet och gemenskap
 • Kommersiellt historiebruk, som syftar till att sälja en produkt eller tjänst
 • Moraliskt historiebruk, som syfta till att lära ut rätt och fel
 • Ideologiskt historiebruk, som syftar till att legitimera en ideologi eller ett statsskick.
Instruktioner till eleverna
 1. Undersök vilka namn som finns på din ort (nära skolan, där du bor eller ett geografiskt område som din lärare bestämt). Skriv ner så många som möjligt. Använd olika kartor för att hitta namn på
  • Gator
  • Kvarter
  • Bostads- och industriområden
  • Företag, till exempel restauranger
  • Skolor, förskolor och annat
 2. Försök ta reda på historien bakom så många namn som möjligt. Skriv ner vad ni kommer fram till och notera källan, var informationen fanns.
 3. Skriv ner era reflektioner om historieanvändning. De här frågorna kan vara till hjälp:
  • Varför används historia i geografiska namn?
  • Vad kan vara bra med att påminnas om historien?
  • Påminner namnen om positiva eller negativa minnen?
  • Finns det någon nackdel eller fara med att använda historia så här?
  • Finns det någon historia som aldrig skulle kunna användas i ett ortnamn? I så fall varför?
Förslag till betygskriterier
Historiebruk i åk 6

E

Eleven ger exempel på hur historia kan brukas i något sammanhang.

C

Eleven ger exempel på hur historia kan brukas i olika sammanhang.

A

Eleven ger exempel på hur och i vilket syfte historia kan brukas i olika sammanhang.

Förslag till betygskriterier
Historiebruk i åk 9

E

Eleven för enkla resonemang om hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika syften.

C

Eleven för utvecklade resonemang om hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika syften.

A

Eleven för välutvecklade resonemang om hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika syften.

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2024-07-01
Uppdaterad: 2024-07-01