Stenhamras vägnamn berättar

Industrialisering Ekerö
I Stenhamra står villorna i rader på vägar med namn som Renettvägen, Melbavägen, och Silvavägen. Kanske har du gått förbi där och undrat varför vägarna heter som de gör? Svaret finns i platsens historia, där låg nämligen en av landets största fruktträdgårdar och Renett, Melba och Silva är namn på olika äppelsorter.

Innan den stora fruktträdgården som ägdes av företaget Stockmos hade planterats låg en gård på platsen. Den hette Lilla Stockby och när den såldes i början av 1930-talet fanns redan ett hundratal fruktträd på gårdens mark. Lilla Stockbys köpare hette Sven Wretlind och han och familjen ville se till att frukten som träden gav inte skulle gå till spillo. De började därför sälja de äpplen de själva inte hann äta och gjorde äppelmos av den frukt som blev över. De skickade frukt och mos i tunnor med båten till Stockholm och där fick de kontakt med en bagare som uppmanade Wretlinds att börja koka större mängder mos. Familjen antog utmaningen och förvandlingen av deras lilla jordbruk till industriell odling påbörjades.

Från jordbruk till industriell produktion

För att kunna producera mer frukt och mos utökades odlingen med både plommon, päron och fler äppelträd tills man hade ca 10 000 träd. Gården hade tidigare haft ett fåtal djur men när odlingarna skulle bli större byggdes ladugården om till en industribyggnad och betesmarkerna fick göras om till fruktplantage. På 1950-talet startade produktionen av nya produkter som läsk och äppelmust och Lilla Stockby hade blivit del av den utveckling som skedde över hela landet där jordbruk specialiserades och ställde om från självhushåll till industriell produktion.

Fruktodlingarna blev villakvarter

Fram till 1960-talet använde företaget sin närodlade råvara, frukten från Stenhamra, men fick svårt att få in fruktplockare och började därför köpa färdig fruktjuice utifrån i stället. De stora fruktodlingarna blev då överflödiga och marken såldes till en byggfirma.

Idag är det som återstår av fruktplantagen villagatorna med sina äppelnamn. Fortfarande har många i området Stockmos gamla fruktträd växandes i sina trädgårdar och på så vis syns ännu spår av Mälaröarnas blomstrande odlingshistoria.

KArta som visar skolor och utvalda vägar i Stockby
Karta med några av vägarna som har fått namn av fruktsorter.
Källa: Lantmäteriet 2023
Stenhamra då och nu
Dra i reglaget och upptäck hur Stenhamra har förändrats. Kan du hitta äppelodlingarna, med träden som små prickar, på den svartvita bilden? Fotona är tagna från flygplan av Lantmäteriet år 1958 och 2023.
Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2024-07-01
Uppdaterad: 2024-07-01

Fundera och samtala

  1. Vad heter gatorna där du bor och där skolan ligger? Säger de något om platsens historia?
  2. Vilka samhällsförändringar påverkade livet och arbetet på platsen som en gång var Lilla Stockby?

Vad vet du om fruktodling i Stenhamra?

Starta quizet

Relaterat källmaterial

Ett svartvitt foto där fem 6 män trängs i öppningen av ett tältformat växthus. En sjunde är på taket.
Ekerö 1950
Två damer sitter framför ett stor växthus med en korg. Den ena bär en stor hatt och dan andra mössa på detta svartvita foto.
Ekerö 1920
Ett svartvitt flygfoto av några hus, flera växthus och planteringar i rader.
Ekerö 1940
Tre män står uppställda framför kameran. En har bar överkropp, en annan bär hängselbyxor, alla har stövlar.
Ekerö 1950
Drivbänkar och växthus fotograferade från luften.
Ekerö 1950 – 1959
Ett svartvitt flygfoto med lite skog och mest ängar där vissa är prickiga av äppelträd.
Ekerö 1958
Svartvitt foto av 11 män med keps uppställda framför ett växthus med hög skorsten.
Ekerö 1920
En svartvit affisch med ett stort träd. På vardera sida står en man i silhuett, en vattnar och den andra planterar ett träd. Texten lyder: Ekebyhofs plantskola, Stockholm 2
Ekerö 1900