Mälaröarna var Stockholms trädgård

Industrialisering Ekerö
När du går in i en affär idag så kan du köpa de flesta frukter och grönsaker oavsett om det är vår, sommar, vinter eller höst. Så har det inte alltid varit. Färska tomater och jordgubbar kunde du bara köpa på sommaren. Följ med till tiden när svenskarna började äta frukt och grönt och allt var närodlat.

Många odlade på Ekerö

På kartan ser du en liten del av Ekerö. I början av 1900-talet fanns här minst sju små handelsträdgårdar som odlade frukt och grönsaker. Det var små industrier som ägdes och sköttes av en familj. Familjerna hjälptes åt att odla, transportera och sälja varorna i Stockholm. De experimenterade med olika produkter och metoder. I början odlades allt på friland, sedan i drivbänkar, en låda med glaslock på marken. Senare byggdes fler och fler växthus som kunde värmas upp av en eldad värmepanna. På flygbilderna från 1940 ser du några av anläggningarna med sina växthus.

En karta där sju pilar med siffror visar platserna för handelsträdgårdarna längs Ekerös södra kust.

Handelsträdgårdarna låg tätt på södra Ekerö. Kartan visar ungefär var. Källa: Ekerö-Munsö hembygdsförening.

  1. Westlings
  2. Kindbloms
  3. Erik Larsson
  4. Karlsson Fridhem
  5. Bröderna Lundbergs
  6. Fridolf Larsson
  7. Karlmans

Industrialiseringen förändrade jordbruket

De många handelsträdgårdarna på Mälaröarna uppstod när det gamla jordbrukssamhället var på väg bort. Tidigare hade varje familj odlat sin egen mat men industrialiseringen gjorde att många arbetade med annat, fick lön och köpte sin mat. Jordbruket blev mer effektivt och kunde framställa mat till många fler än en enda familj.

Grönsaker åt folket

Många av trädgårdsmästarna hade tidigare jobbat på någon herrgård och fått kunskap om frukt- och grönsaksodling. Nu var det inte längre bara Herrgårdsägare som hade råd med sådan mat. Stockholm växte och fler fick råd att äta grönsaker. Att grönsaker var nyttigt uppmärksammades också mycket vid den här tiden. Mellan år 1910 och 1948 upptäckte forskarna vitaminerna. De kunde visa att vitaminbrist var orsak till flera sjukdomar.

I närheten av stora städer som Stockholm, började gårdarnas mark delas upp och säljas som mindre tomter för bostäder, sommarstugor, eller som här: för odling.

Ett svartvitt flygfoto av några hus, flera växthus och planteringar i rader.

Westlings och Kindbloms (överst i bild) handelsträdgårdar. Skorstenarna berättar att det eldades för att få värme i växthusen.

Två damer sitter framför ett stor växthus med en korg. Den ena bär en stor hatt och dan andra mössa på detta svartvita foto.

Två kvinnor lägger rädisor i knippen omkring 1920.

Ett svartvitt foto där fem 6 män trängs i öppningen av ett tältformat växthus. En sjunde är på taket.

Westlings handelsträdgård omkring år 1950.

Mälaröarna passade för odling

Varför fanns det så många handelsträdgårdar just på Mälaröarna? En förklaring är klimatet. Närheten till vatten gör vintrarna milda. Dessutom kunde handelsträdgårdarna pumpa upp Mälarens vatten och använda till att vattna i växthusen med.

Kommunikationerna till staden var också bra. Det gick flera ångbåtar varje dag, så att färska varor snabbt kunde komma till kunderna. Även gödsel fraktades med båt. För att få bättre jord användes sopor från Stockholm. Den bestod av avfall från olika kök men också latrintunnor från stadens torrdass. De tömdes på stora båtar som stinkande körde över Mälaren till Lövsta sopstation. Odlarna gick ihop och köpte gemensamt in innehållet i dasstunnorna som blev bra näring till växande mat.

De färdiga växterna fraktades till stan med båt. Med tiden tog lastbilar över. Vägarna och broarna blev också bättre. Familjerna sålde själva varorna på något av stadens torg, där restauranger och handlare köpte dem.

Samhällsförändringen födde och dödade trädgårdarna

Så här berättar Sten Westling som tog över Westlings handelsträdgård från sin pappa:

Efterhand byggdes Stockholm ut och det blev balkonger för blomlådor och nu blev dessa balkongväxter en stor vara. När jag tog över var vi väldigt stora just på sådana här utplanteringsväxter som pelargonior petunior och lobelior. Gravar började skötas på ett annat sätt och man odlade mycket begonior och penséer härför. Folk fick mer ledighet och mer pengar och åkte till sina gravar. Stockholmarna fick sommarnöjen och det odlades för utplantering i täpporna.

Sten Westling i en intervju gjord av Ekerö-Munsö hembygdsförening 1988

Med hjälp av växthusen kunde odlarna få blommor och grönsaker att växa under längre del av året. De odlare som var lyckades få mogna jordgubbar tidigt på året kunde sälja dem dyrt. Men det gick inte att odla allt hela tiden.

På 1960-talet ökade världshandeln. Konsumenterna fick mer blommor, frukt och grönt under hela året. Men för många av Mälaröarnas handelsträdgårdar betydde det hård konkurrens. Efterfrågan på deras varor minskade när butikerna fylldes av nya sorters frukt och grönt från andra länder. Många av trädgårdarna lades ner. Idag står villor och radhus på många av trädgårdarnas mark.

Sommarhus på Ekerö

På somrarna kunde trädgårdarnas tjäna lite extra pengar på de många sommargäster som kom till Ekerö. De sålde sina varor men hyrde också ut hus och sålde is som de tagit från Mälaren på vintrarna. Isen sparades under halm och användes för att kyla maten i kylskåp utan el.

En ung man med vida byxor och vit skjorta står i en odlingslåda med växthus i bakgrundet på detta svartvita foto.

En man bland drivbänkarna på Westlings. Troligen Sten Westling själv.

Tre män står uppställda framför kameran. En har bar överkropp, en annan bär hängselbyxor, alla har stövlar.

Paus i arbetet på Westlings handelsträdgård omkring år 1950.

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2024-07-01
Uppdaterad: 2024-07-05

Fundera och samtala

  1. Tänker du på var grönsaker och frukt som du äter har växt?
  2. Vilka olika utvecklingar av samhället hänger ihop med handelsträdgårdarna?
  3. Vilka fördelar och nackdelar finns med att odla nära stan?

Vad kan du om handelsträdgårdar på Mälaröarna?

Tio påståenden – Är de sanna eller falska?

Starta quizet

Arkivbilder från Ekerö kommun

En man i hatt och uppknäppt vit skjorta sitter på huk omgiven av höga käppar som sticker upp ur jorden.
Ekerö 1930
Svartvitt foto av en man i keps och kortärmad skjorta som skjuter en vagn med tegelstenar på en tågräls.
Ekerö 1933
Svartvitt foto av elva pojkar i badbyxor som klättrar på en kran intill vattnet.
Ekerö 1920
Svartvitt foto av 11 män med keps uppställda framför ett växthus med hög skorsten.
Ekerö 1920
Ett svartvitt foto av barn och vuxna uppställda framför ett hus.
Ekerö 1900
Ekerö 1906
En svartvit affisch med ett stort träd. På vardera sida står en man i silhuett, en vattnar och den andra planterar ett träd. Texten lyder: Ekebyhofs plantskola, Stockholm 2
Ekerö 1900
Fem män står böjda över en sandgrop och gräver upp sand.
Ekerö 1930