Ekebyhovs plantskola

Industrialisering Ekerö
Industrialiseringen påverkade inte bara städerna. Även på landsbygden runt om förändrades. Jordbruksgodset Ekebyhov på Ekerö bytte inriktning, från traditionellt jordbruk till trädodling.

Vem studerar på en plantskola?

Om du ska odla träd så krävs mycket kunskap men ordet plantskola syftar inte på det. En plantskola är ett ställe där träd, buskar eller blommor utvecklas och växer upp.

Stora gårdar runt stan

Under industrialiseringen ökade befolkningen i Stockholm som växte snabbt. Runt omkring staden fanns många gods och herrgårdar. Det berodde på att adelsmän, eliten i jordbrukssamhället, gärna bodde och ägde mark nära huvudstaden som var maktens centrum i Sverige. Många sådana stora jordbruk fortsatte som vanligt att bruka jorden men med modernare metoder, men några upptäckte att det fanns andra sätt att tjäna pengar.

En svartvit affisch med ett stort träd. På vardera sida står en man i silhuett, en vattnar och den andra planterar ett träd. Texten lyder: Ekebyhofs plantskola, Stockholm 2

En poster från omkring år 1900 gör reklam för plantskolan.

Tjänade på industrialiseringen

Den som ägde mark där en järnvägsstation byggdes upp kunde sälja små bitar av marken som villatomter. Men på Ekerö fanns ingen järnväg. Där kom Ekebyhovs ägare Johan Ihre istället på en annan idé, att odla träd. Alla nya villatomter och kolonilotter runt om staden ville ju ha fruktträd för att kunna plocka äpplen, plommon och körsbär.

Varor fraktades till sjöss

Klimatet på Ekerö var bra och avståndet till staden var kort. Tyvärr var broarna och vägarna inte så lämpliga för tunga transporter. Frakt med båt var det bästa alternativet. Familjen Ihre hade släkt i Åbo i Finland och sålde också träd dit. Åbo var en stad som växte och industrialiserades precis som Stockholm. Dessutom var transporterna dit smidiga.

Massor av frukt och bär

Plantskolan blir till slut störst i hela mellersta Sverige. Fruktträdgården hade 60 000 äppel- och päronträd. Plantskolan sålde 256 olika frukt- och bärbuskar, bland annat aprikoser, persikor, krusbär, vinbär, hallon, blåbär och jordgubbar. Det fanns också stora växthus där det växte tomater, gurkor och meloner. I slottets trädgård samlade Johan Ihre också ett 100-tal olika träd. Han ville studera trädens egenskaper och lista ut vilka som skulle kunna användas i skogsbruket i framtiden.

Plantskolan lades ner

På 1960-talet fick Ekerös många trädgårdar konkurrens från andra länder. Transporterna utvecklades och gjorde att det ofta var billigare att importera växter från andra länder än att köpa dem i Sverige. Planskolan fick stänga eftersom den inte längre var lönsam.

Ekebyhovsparken idag

Om du vandrar i parken idag kan du se många av de ovanliga träd som Johan Ihre lät plantera. Slottsträdgården används också som en genbank. Flera äppelsorter odlas här för att deras gener ska finnas kvar i framtiden.

Ett svartvitt flygfoto som visar massor av växthus och drivbänkar.

Idag är alla växthus borta från Ekebyhov men på flygfotot från 1955 ser du en del av dem. Stora travar av ved behövdes för att värma upp växthusen.

Svartvitt foto av 11 män med keps uppställda framför ett växthus med hög skorsten.

Några av de anställda på plantskolan. Växthusets höga skorsten hjälper vinden att föra bort sot och rök.

Ett svartivtt foto av båtar vid Skeppsbron. Fyra stora lyftkranar finns på kajen och vattnet är fullt av båtar.

I Gamla stan lastades varorna från plantskolan om. Finlandsbåtarna på den här tiden var mindre än idag och gick från Skeppsbron. På bilden från 1955 ser du fyra stora lyftkranar och en livlig hamn mitt i stan.

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2023-11-15
Uppdaterad: 2024-01-18

Fundera och samtala

  1. På vilket sätt hänger plantskolan ihop med samhällsutvecklingen?
  2. Vilka fördelar och nackdelar ser du med att importera frukt och grönsaker?

Testa dig själv

Quiz om Ekebyhovs plantskola

Starta quizet

Källor till Ekerö kommuns historia

En man i skärmmössa och snickarbyxor står lutat mot en lastbil. På lastbilens flag är ett trettiotal stora mjölkkannor fastspända med remmar. Under bilden står: MYCKET SÄLLSYND, Scania Frambygge årsmodell 1935. John Rask utanför Mjölkcentralen, Torsgatan. År 1935.
Ekerö 1935
Fem män står böjda över en sandgrop och gräver upp sand.
Ekerö 1930
Fem män och en häst som drar en vagn med gatsten.
Ekerö 1930
Ett svartvitt foto av barn och vuxna uppställda framför ett hus.
Ekerö 1900
Ekerö 1906
Framsidan av en buss. På kofångaren ligger två stora säckar och där sitter också en man iklädd keps, slips, kostym med väst. Längst upp på bussen står linjens nummer och destination. Vindrutan är tvådelad.
Ekerö 1900 – 1949
Ekerö 1924
Ekerö 1949