Stockholms län urbaniseras

Industrialisering Täby

Roslags Näsby

Från slottsmark till villastad

Här ser du ett reklamblad, en plan för ett nytt bostadsområde: “Näsby Sportstad” i Roslags-Näsby. År 1901 köpte Carl Lamm Näsby slott. Slottet var nedgånget och i behov av stora renoveringar. Detta finansierade Lamm till stor del genom att stycka av mark från slottets ägor och sedan sälja marken som villatomter. Där det tidigare varit skogar och ängar flyttade från 1920-talet och framåt nya människor in. På många håll blev villastäderna kvar och ser ungefär likadana ut idag, men på andra håll förtätades de senare med ytterligare bebyggelse.

Urbanisering har flera betydelser

Industrialiseringen ledde till att människor flyttade från landet till städerna. Det kallas urbanisering. Men urbanisering har flera betydelser, det betyder också att det blev fler städer och tätorter. Ofta byggdes järnvägen mellan städer och samhällen som redan fanns. Men ibland var det tvärtom. Nya stationssamhällen växte fram längs järnvägen, som till exempel Roslags-Näsby och Viggbyholm längs Roslagsbanan. Urbaniseringen innebar inte bara att människor flyttade till städerna, den innebar också att stadsbebyggelsen med tiden bredde ut sig över stora delar av Stockholmsregionen. Planerna för Näsby-Sportstad är ett exempel på just detta.

Karta som beskriver Näsby sportstad. Texten lyder: Ovanstående plankarta över Näsby Sportstad utvisar ett förslag att å Näsby på ett särskilt lämpligt område med areal av över 60 tunnland skapa en sportanläggning av för Sverige enastående dimensioner. Förslaget upptager, utom ett antal privata lek- och sportplatser för skolor eller idrottsklubbar, ett stadion med fotbollsplan av internationellt mått samt ett allmänt sportfält, 450 meter långt och 300 meter brett (areal över en och en halv million kvadratfot). Dessutom finnes plats reserverad för större klubbhus med tennisbanor. Utmed sportfältet försäljas ett mindre antal tomter till skolor, idrotts- och tjänstemannaföreningar för uppförande av sportstugor.

Näsby Sportstad, Utdrag ur broschyr från 1926.

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2022-12-01
Uppdaterad: 2023-01-08

Fundera och samtala

  1. Vad är det som säljs i det här reklambladet?
  2. Vem ska köpa det som säljs?
  3. Vilka egenskaper lyfter säljaren fram som unika för just ”Näsby Sportstad” och dess omgivningar?

Minns du vad du läst?

Starta quizet

Relaterade artiklar

Mer källmaterial som berör stadsutveckling

18 bussar står uppställda på en stor gård. Två långa garagebyggnader i vinkel ramar in gården. Längst bort i bilden syns träd i rader och annan växtlighet.
Ekerö 1960
Framsidan av en buss. På kofångaren ligger två stora säckar och där sitter också en man iklädd keps, slips, kostym med väst. Längst upp på bussen står linjens nummer och destination. Vindrutan är tvådelad.
Ekerö 1900 – 1949
En gammaldags öppen bil kör över en låg träbro. Texten under bilden lyder: Högertrafik på Nockebybron på 1920-talet. Man måste akta sig för spik.
Ekerö 1920 – 1929
Upplands-Bro 1930
Svartvitt fotografi på Saltsjöbadens gamla stationshus med tinnar och torn.
Nacka 1903
Svartvit bild med fyra vita byggnader. En stor i mitten omgiven av mindre hus.
Norrtälje 1920 – 1925
Gammal handritad karta.
Tyresö 1748
1785