Fakta om Stockholms län

Okategoriserade Ekerö Huddinge Nacka Norrtälje Nynäshamn Stockholm Täby Tyresö Upplands-Bro

Sverige är ett stort land och indelat i 21 olika områden på kartan som kallas län. Sedan 1971 ingår 26 kommuner i Stockholms län, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. 

I länet finns både en länsstyrelse och en region

I varje län finns en länsstyrelse. Länsstyrelsen är en myndighet som ansvarar för att det som riksdagen och regeringen bestämmer också genomförs i länet. Länsstyrelsen har ansvar för frågor om jordbruk, kulturmiljö och regional tillväxt, till exempel. Regeringen utser en landshövding som leder länsstyrelsens arbete. 

Det finns också en region för varje län i Sverige. Regionen styrs av politiker som är valda av invånarna i länet. Regionen och bestämmer över sjukvård, kollektivtrafik, regionplanering och kulturverksamhet i länet. Stockholms läns museum är en del av Region Stockholm.

Länet har förändrats genom historien

Sverige delades in i län 1634, under stormaktstiden. Då hade Sverige en rikskansler som hette Axel Oxenstierna, och han gjorde stora förändringar i sättet som landet styrdes på. De nya länen fick ansvar för att hålla koll på att regeringens beslut genomfördes i alla delar av landet. Han skapade också flera andra myndigheter som fick ansvar för olika frågor, som handel, gruvor eller skatter. 

Stockholms län har sett olika ut genom historien. Under olika perioder har Stockholms län varit ihopslaget med Uppsala län, till exempel. Före 1968 hörde inte heller Stockholms stad till Stockholms län. Huvudstaden bildade ett eget slags län och hade en överståthållare istället för landshövding. När Sverige genomförde en stor sammanslagning av kommuner 1971 fick Stockholms län de gränser som gäller än idag.

Stockholms län ligger både i de gamla medeltida landskapen Sörmland och Uppland, och gränsar mot både Södermanlands län och Uppsala län. På ön Märket i Östersjön finns en kort landgräns mot Finland också. I Stockholms län bor ungefär 1,5 miljon människor.

Följande kommuner ingår i Stockholms län

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker

Nutida karta över Stockholms län. Källa: Länsstyrelsen Stockholm och Lantmäteriet.

Karta från 1785 över Stockholm och Uppsala höfdingedömen, motsvarande dagen län. Lantmäteristyrelsens arkiv.

Snabbfakta om Stockholms län
 • Stockholms län: 1714-idag. Styrs av länsstyrelsen som är regeringens företrädare och representant i länet.
 • Upplands län 1634-1714: Stockholms län och Uppsala län var ihopslagna under delar av perioden.
 • Landskapen Sörmland och Uppland: Sveriges landskap är från medeltiden, men har inte haft någon funktion sedan landet blev indelat i län 1634.
 • Stockholms läns landsting: 1863-2020: Sverige delades in i landstingskommuner 1863. Landstinget fick ansvar för sjukvården i länet.
 • Region Stockholm: 2020-idag: Stockholms läns landsting bytte namn till Region Stockholm.
Quiz om 26 kommuner

Känner du igen vilken kommun som är vilken på kartan över Stockholms län? Quizet finns på Stockholms läns museum. Klicka på länken nedan.

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2022-12-12
Uppdaterad: 2023-11-03

Vad kan du nu om Stockholms län?

Starta quizet