Sten och grus från Mälaröarna

Industrialisering Ekerö
När Stockholm industrialiserades i slutet av 1800-talet så växte stan snabbt. Massor av gator, järnvägar och hus byggdes. En stor del av byggmaterialet kom från Mälaröarna.

Stockholm växer

Mellan år 1850 och 1900 tredubblades Stockholms befolkning. Nya industrier startade och människor från landsbygden strömmade till stan i jakt på arbete och ett bättre liv. Stadens hus byggdes av sten och tegel. Cement, betong och asfalt fanns inte ännu, så nya gator behövde gatsten för att inte bli fyllda av lervälling varje höst. Det behövdes också sten till kajer, murar och trappor. När en ny järnväg eller väg byggdes användes massor av sand och grus för att platta ut marken.

Tung transport

Sten och grus väger mycket och är väldigt svårt att frakta många kilomenter med häst och vagn. Det lättaste och billigaste sättet att frakta varor var med båt. I början av 1800-talet var ångbåtar det enda alternativet för att frakta tungt byggmaterial. Därför hämtades det mesta materialet runt om i Mälaren.  

Fem män står böjda över en sandgrop och gräver upp sand.

1930 användes spadar istället för grävskopor men sanden lastas i alla fall på en vagn som rullar på en liten järnväg.

Här lastas sand på pråmar, båtar utan egen motor med hjälp av en räls. Sådana små järnvägar fanns i de flesta stenbrott och sandtag.

Tegel

Det fanns platser där tegel tillverkades redan före industrialiseringen. Det var oftast stora herrgårdar som hade ett eget tegelbruk som gjorde tegelstenar och takpannor till den egna gården. Om det blev något över kunde de också sälja. På 1830-talet fanns sådana gårdsbruk vid Bona gård på Munsö, Stenby på Adelsö och Rastaborg på Ekerö. I mitten av 1800-talet uppstod flera större tegelbruk som sålde tegel. På kartan här kan du se var de låg.

Mälaröarnas tegelbruk under 1900-talet.
Källa: Peter Bratt, Mälaröarna kulturhistoriska miljöer.
Bilderna från tegelbruken finns att se i större format längst ner på sidan.

Sten

Från 1884 till 1919 tillverkades det mesta av gatstenen i Stockholm vid Stenhamra. Förutom gatsten tillverkades sten till trappor, husgrunder, trottoarkanter och kajer. Stenskärvorna som blev över slängdes på en hög som till slut blev 40 meter hög, som ett tiovåningshus! Efter ett tag började gruset användas till vägar eller krossas till mindre korn, sand, som kunde bli cement. Efter att Stenhamra lagt ner så hämtades grus där ända fram till 1970-talet.

Det fanns flera andra stenbrott på Mälaröarna. Ett låg i Hilleviken i Hilleshög och ett annat vid straffarbetsanstalten på Svartsjö. Men tillsammans tillverkade de bara lite mer än 2 % av vad Stenhamra gjorde. Vid Ekeby på Munsö fanns, under en period ett till stenhuggaresamhälle som bröt röd och grå granit precis som i Stenhamra. Det mesta såldes till Stockholm.

Fem män och en häst som drar en vagn med gatsten.

Arbetare i stenbrottet vid Ekeby. En häst drar den fullastade vagnen med gatsten.

Grus och sand

Längs hela Munsö och Ekerö går en rullstensås. Den kom till under istiden när smältvatten från inlandsisen förde med sig sten, grus och sand som bildade ett långsmalt berg. På kartan ser du var åsen går och några av de många platser där sand och grus grävts fram. Från dessa sand- och grustag har miljontals ton använts till olika byggen och till att tillverka cement och betong.

Grus- och sandtag längs åsen.
Källa: Peter Bratt, Mälaröarna kulturhistoriska miljöer.

Stan är byggd av sten

Om du någon gång går omkring i Stockholm så är det troligtvis sten från Mälaröarna du har under dina fötter. Det är svårt att veta exakt, men om du går längs Skeppsbron och vidare på Strandvägen så kan du vara ganska säker på att du kliver på sten från Ekerö, Munsö eller Färingsö. När du kommer till Djurgårdsbron så kan du också beundra stenpelarna som är huggna i Stenhamra.

Djurgårdsbrons granitpelare från Stenhamra.
Foto: Ray Swi-hymn, CC BY-SA
Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2023-12-12
Uppdaterad: 2024-01-18

Fundera och samtala

  1. Vad är ditt hus och din skola byggd av för material?
  2. På vilket sätt påverkades landskapet av samhällsutvecklingen under industrialiseringen?
  3. Vilka konsekvenser fick brytningen av sten, grus och sand för människorna på Mälaröarna?

Testa dina kunskaper!

Vad vet du om byggmaterialproduktion på Mälaröarna?

Starta quizet

Bilder från Mälaröarnas tegelbruk

Svartvitt flygfoto som visar ett tiotal tätt stående lador med två höga skorstenar vid en havsvik.
Ekerö 1910 – 1940
Svartvitt foto av en järnvägsräls som går mellan två lador. Den en är murad av tegel, den andra har en öppen vägg där stora högar av tegel syns.
Ekerö 1960
Svartvitt foto av en man i keps och kortärmad skjorta som skjuter en vagn med tegelstenar på en tågräls.
Ekerö 1933
Fotot visar en maskin som går på en räls längst ett långt dike där maskinen sträcker sig ner för att ta upp lera och lasta på en vagn på en smalare parallell räls.
Ekerö 1933