Tegelbruket som försvann

Industrialisering Tyresö
På Brevikshalvön i Tyresö kommun ligger Tegelbruksvägen. Namnet på vägen är det enda som påminner om nästan 300 år av den här platsens historia. Det finns inga spår kvar av fabriken, ugnarna, tjänstebostäderna eller några andra byggnader. Så hur kan vi veta något om historien när ingenting finns kvar? Vi går till arkiven och letar efter bevis!

Tegelbruksvägen

Vi kan följa Tegelbruksvägen ner mot Kalvfjärden på en nutida karta. Försök sedan hitta samma plats på de äldre kartorna från 1906 och 1748. Tegelbrukets långsmala byggnader finns med på båda de historiska kartorna. På kartan från 1906 har husen på platsen blivit fler och större. Ett av dem är byggt så att det bildar en vinkel.

Den långa byggnaden i vinkel syns tydligt på ett fotografi från början av 1900-talet också. Flera av byggnaderna finns med på kartan från 1906. Längst bort i bilden ser du Tyresö slott med sina ljusa fasader och torn som sticker upp ur skogen.

Kartorna och fotografiet stödjer alltså historien att det funnits ett Finnborgs tegelbruk i Tyresö. Tegelstenarna som tillverkades finns också kvar. De byggde bland annat Tyresö slott och Tyresö kyrka.

Massor av tegel

Det var Gabriel Oxenstierna som grundade bruket. Han var en av Sveriges mäktigaste män och ägde det stora godset Tyresö på 1600-talet. När han bestämde sig för att bygga ett slott och en kyrka så grundade han också Finnborgs tegelbruk. Bruket tillverkade 50 000 tegelstenar varje år men det räckte ändå inte riktigt till bygget så Gabirel Oxenstierna köpte ännu mer tegel från tegelbruket Margeretelund på Värmdö.

Vy från hög höjd över vatten till vänster och land till höger där några hus syns i mitten, bland dem långa lador och ett vitt hus på en höjd. I bakgrunden skymtar en vit byggnad längst in i viken.

Teglebruket vid Kalvfjärden. Tyresö slott skymtar längst in i viken. Fotograf och datum okänt.

Nutida karta. Längst ner till höger är Tegelbruksvägen markerad med stora bokstäver.

Tegel görs av lera

För att tillverka tegelsten behövs lera, sand, vatten och värme. Det fanns gott om bra lera i jorden på Brevikshalvön och det var lätt att frakta dit sand med båtar. Arbetarna på tegelbruket blandade sand och lera och slog sedan teglet i formar, ungefär som att baka en kaka. Först fick teglet torka i formen och efter det brändes de i varma ugnar så att de blev hårda som sten.

Leran tog slut

1913 tog leran slut och då stängde tegelbruket. Husen revs och på 1930-talet planerade kommunen för ett sommarstugeområde här. Marken gjordes om till tomter att bygga sommarstugor på. Nu har Tegelbruket blivit en del av Tyresö där det går att bo året runt.

Bra att kunna hämta tegel i närheten när det inte fanns lastbilar. Tyresö kyrka Foto: Elisabeth Boogh CC-BY
Gammal handritad karta.

Karta över Tyresö från år 1748.

Karta över Kalvfjärden från år 1906.

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2023-02-22
Uppdaterad: 2023-09-15

Fundera och samtala

  1. Varför heter bostadsområdet på Brevikshalvön i Tyresö kommun fortfarande Tegelbruket?
  2. Vilka andra namn på platser, gator eller torg känner du till som berättar något om historien?

Testa dina kunskaper

Tre snabba frågor

Starta quizet

Mer arkivmaterial från Tyresö

Svartvitt fotografi, stort trähus, i bakgrunden vy över vatten.
Tyresö 1940
Svartvitt fotografi, stort trähus i skogsbacke.
Tyresö 1933
Gammal handritad karta.
Tyresö 1806