Lärarmaterial

Tegelbruket som försvann

Industrialisering Tyresö
Tillhör artikel: Tegelbruket som försvann

Lektionsförslag

Låt eleverna arbeta med uppgifterna innan de läser artikeln.

 1. Studera området runt Kalvfjärden på de två historiska kartorna från 1906 och 1748-52. Gör en lista på de saker, till exempel ortsnamn och industrier, som finns med på båda kartorna.
 2. Jämför med en nutida karta, till exempel Google maps. Vad på listan finns med på kartan idag?
 3. Studera fotografiet på tegelbruket från början av 1900-talet. Hitta samma plats på kartan från 1906
 4. Nämn minst en sak som de tre källorna tillsammans bevisar.

Lärarhandledning

Nedan ges svar på elevfrågorna ovan.

 1. Flera ortsnamn är sig lika på båda kartorna, exempelvis Kalf-fjärden, Trintorp/Tryntorp, Nytorp och Finnborg. Tegelbruk är också utmarkerat på kartan
 2. Kalvfjärden, Nytorp och Trinntorp är namn som finns kvar, liksom Tegelbruket och Tegelbruksvägen som numera är geografiska namn och inte rör någon industriverksamhet.
 3. I bildens nederkant syns ganska tydligt en långsmal byggnad byggt i trubbig vinkel. Den byggnadsformen går också att se i kartan från 1906. Den stora vita byggnaden på fotot kallades Stenvillan och var personalbostad. Den är markerad som en rödaktig kvadrat på kartan.
 4. Kustlinjens sträckning, liksom namn och lägen på Nytorp, Trinntorp och tegelbruket, samt förändrad stavning är några exempel på sådant som jämförelsen bevisar.

Moderna kartor

Digitala kartresurser till lektionsförslaget.

Min karta – Lantmäteriet Open Street Map Google Maps
Hjälp att dra slutsatser
Om eleverna behöver mer stöd för att dra slutsatser om vad kartorna kan bevisa så kan de resonera om påståendena nedan är sanna eller falska.
 • Flera ställen i Tyresö har namn som är mer än 100 år gamla.
 • Stavningen av ord vara annorlunda förr.
 • Strandlinjen gick på ungefär samma ställe när kartorna gjordes som idag.
 • De historiska kartorna byggde mest på gissningar.

Tillhörande artikel

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2023-02-22
Uppdaterad: 2024-03-11