Lärarmaterial

Berättelser från Ekerös handelsträdgårdar

Industrialisering Ekerö
Låt eleverna undersöka olika källor som berättar om handelsträdgårdarnas epok under början av 1900-talet på Ekerö.

Undersök berättelser

Det här är en gruppuppgift där eleverna får ta del av olika berättelser i form av 16 korta citat från intervjuer med människor som varit en del av handelsträdgårdarna på Ekerö. Undersökningen kan göras först enskilt sedan i mindre grupper eller par innan den summeras i helklass.

Undersökningen kan med fördel göras innan eleverna läser artikeln ”Mälaröarna var Stockholms trädgård”. Då blir det gemensamma upptäckandet i fokus. Om eleverna behöver mycket stöd av en historisk kontext så kan man istället börja med att läsa texten.

Undersök enskilt

Skriv ut och klipp isär dokumentet med de 16 citaten. Uppgiften går bra att utföra även om samma citat hamnar i händerna på flera olika elever. Dela ut en eller ett par citat till varje person. Be eleverna fundera över frågorna och skriva ner sina svar.

  1. Vad berättar citatet om handelsträdgårdarna?
  2. Kan citatet bidra till att placera någon händelse eller något förhållande i tiden?

Undersök i grupp

Var och en av eleverna läser upp sina citat och berättar vad de antecknat. Resten av gruppen får chans att komma med kompletterande kommentarer som också antecknas.

Summera i helklass

Skriv upp förslag till slutsatser som källorna kan stödja.

Vilka citat säger något om…

  • transporter och infrastruktur?
  • arbetets organisation?
  • marknaden?
  • samhällsförändringar?
  • vad personen själv har upplevt?

Samtala om vilka förslag till slutsatser som är hypoteser och skulle behöva ytterligare stöd i en annan källa. Vilken källa skulle kunna användas?

Finns det några citat som stöder varandra?

Ett svartvitt foto där fem 6 män trängs i öppningen av ett tältformat växthus. En sjunde är på taket.
Källorna

Källorna är hämtade från Ekerö-Munsö hembygdsförening. Transkriberingarna av intervjuerna finns publicerade på deras hemsida.

Artikeln bygger delvis på information från dessa intervjuer men också på en utställning om Träkvistas historia som visades i Ekerö Bibliotek 2008.

Intervjuer för trädgårdsutställning Utställning om Träkvistas historia
Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2024-06-20
Uppdaterad: 2024-06-20