Lärarmaterial

Stenhamras gatunamn berättar

Industrialisering Ekerö
Tillhör artikel: Stenhamras gatunamn berättar
Den här lärarvägledningen ger förslag på hur eleverna kan svara på artiklens frågor och länkar vidare till en uppgift där eleverna undersöker historiebruket i lokalsamhällets namnskick.

Tänkbara svar på frågorna

Sist i artikeln finns två frågor under rubriken Fundera och samtala.

1. Vad heter gatorna där du bor och där skolan ligger? Säger de något om platsens historia?

Den här frågan kan eleverna undersöka grundligt och samtidigt lära sig om historieanvändning genom uppgiften Historiebruk nära dig.

2. Vilka samhällsförändringar påverkade livet och arbetet på platsen som en gång var Lilla Stockby?

Teman som nämns eller kan anas i texten:

  • Stockholms befolkning växte och antalet bagerier.
  • Jordbruket blev mer specialiserat.
  • Konsumentprodukter blev vanligare och självhushållning mindre vanligt.
  • Billig import och stigande löner påverkar svensk industri på 1960-talet.
  • Urbaniseringen ökar efterfrågan på bostäder.
  • Jordbruksmark omvandlas till bostadsfastigheter i huvudstadens närhet.

Projektuppgift: Undersök ortnamn

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2024-06-20
Uppdaterad: 2024-06-20