Lärarmaterial

Vad fraktades på Nynäsbanan?

Industrialisering Nynäshamn
Tillhör artikel: Vad fraktades på Nynäsbanan?
Lektionsuppslagen här handlar om liggaren över Stockholm-Nynäs Jernvägs intäkter för augusti 1906.
Ett uppslag ur en bok i liggande format, en liggare, med handskriven statistik över gods- och personaltransporter.

Arbeta med källan utan att läsa artikeln

Skriv ut PDF-dokumentet som visar källmaterialet och låt eleverna på egen hand undersöka källan med hjälp av formuläret i elevbladet.

Närhet, beroende och tendens

Analysera källan genom att resonera om de olika påståendena.

 1. Siffrorna är trovärdiga p g a källans närhet i tid.
 2. Källans tendens är att överdriva hur bra tågbolaget går.
 3. Källan innehåller personliga åsikter.
 4. Källan bygger på vad andra människor upplevt eller läst.
 5. Källan säger inget om personen som har antecknat sifforna.
 6. Källan har kommit till för att påverka folks åsikter.
 7. Källan är trovärdig om man ska ta reda hur järnvägen användes.

Här finns ett facit med kommentarer för dig som lärare.

Tänkbara svar på frågorna

Sist i artikeln finns tre frågor för individuell eller gruppvis reflektion.

 1. Var det något med tabellen som gjorde dig förvånad?
 2. Vilken nytta kan järnvägsbolaget ha haft av hålla så noga koll på ekonomin och transporterna?
 3. Vad kan källan säga om kontorsarbete år 1906?

Här är några tänkbara svar:

 1. Bolaget kan ha velat få kunskap om stationernas lönsamhet, behovet av olika typer av vagnar, trafikmönster över året. Kanske behövde de också kunna förutspå effekten av förändringar av olika taxor.
 2. Det finns intressanta jämförelser att göra med dagens arbetsliv. Arbetet med att fylla i dokumentet kräver noggrannhet och god handstil. Idag finns datorer och olika säkerhetssystem som minimerar riskerna för att en enskild skriver eller läser fel. Dåtidens folkskola var inriktad mot kunskaper som krävdes av liknande yrken. Idag kräver många yrken kreativitet, att kunna leda och entusiasmera, hantera stora mängder information och manövrera komplexa system och maskiner.
Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2023-06-22
Uppdaterad: 2023-09-15