Lärarmaterial

Undersök en fabrik

Industrialisering Ekerö Huddinge Sigtuna Upplands-Bro
I den här projektuppgiften får eleverna förslag på källor där de kan undersöka hur industrialiseringen tog sig uttryck i ett konkret fall i Stockholmsområdet. Uppgiften kan användas för att fördjupa och konkretisera kunskaper om industrialisering, träna källanvändning eller belysa levnadsförhållanden under 1800-talet och det tidiga 1900-talet.

Frågeställningar

Ta reda på fakta om en fabrik.

 • Varför byggdes fabriken på platsen?
 • Vilka konsekvenser fick fabriken?
 • Hur många anställda hade fabriken?
 • Vem ägde fabriken?
 • Vad vet vi om arbetsvillkoren? Hur var det att jobba där? Arbetstid, lön, semester, skyddsutrustning.
 • När var verksamheten igång?
 • Hur och varför upphörde verksamheten? Tog någon annan verksamhet över i samma lokaler? Flyttade verksamheten och fortsatte på annat håll? Finns byggnader kvar? Finns företaget kvar?
 • Vilken teknik användes som hör till industrialiseringen? Vad gör verksamheten till en fabrik snarare än en verkstad som lika gärna hade kunnat finnas på 1600-talet?

Källor

För en enkel undersökning kan det räcka med information som finns här på Länskällan. Uppgiftens komplexitet kan successivt ökas med fler källor. Kartor och bilder bidrar med innehåll utan att kräva så mycket läsning.

 • Sök information i bilder på digitatmuseum.se. Här finns bilder från flera olika museum och hembygdsföreningar. Bilder med anställda kan ibland ge en bild av antalet, åtminstone för att fastställa ett minimiantal.
 • Sök information i kartor och flygbilder. Använd lantmäteriets karttjänst Min karta eller kartbild.com. Kartor kan bland annat visa vilka byggnader som fanns. De ekonomiska kartorna visar också hur gränserna mellan fastigheter går.

Nedan följer tips på texter som kan användas till arbetet men som inte är historiska primärkällor.

 • Kulturarv Stockholm finns en kort genomgång av varje kommuns industrihistoria i Stockholms län.
 • Wikipedia. Artiklarna kan ofta ha länkar till andra digitala källor och längst ner på varje sida finns en länk till Wikimedia Commons ifall de har bildmaterial som anknyter till ämnet.
 • Den lokala hembygdsföreningen.
 • Skolbiblioteket eller ortens folkbiblioteket har ibland en särskild avdelning för lokal historia. Ta hjälp av bibliotekarien!
 • Kommunens hemsida.

Redovisning

Uppgiften kan redovisas på en mängd olika sätt, muntligt, skriftligt, film, tvärgrupper eller helklass. Oavsett hur så uppmuntra användning av bilder och kartor som bidrar med konkretion och utgör primärkällor.

Länkar och arbetsblad

DigitaltMuseum

Min Karta (lantmateriet.se)

Kartbild.com

Kulturarv Stockholm | Kommunernas industrihistoria

Elevarbetsblad. Ladda ner arbetsbladet i word-format från länken nedan och modifiera efter behov.

Arbetsblad-Industriundersokning.docx

Fabriker att undersöka

Artikeln Märstas Industrialisering tar upp:

 • Märsta såg
 • Färg- och fernissafabriken.
 • Kexfabriken
 • Sörlings

Artikeln Huddinges första industrier tar främst upp Oljefabriken nära Huddinge station som senare blev strumpfabrik. I artiklen nämns endast kort flera andra tidiga Huddinge-industrier. Strumpfabriken beskrivs också i en egen artikel: Strumpfabriken.

Artikeln Glömsta fabrik beskriver den omväxlande tillverkningen i en verkstad nära Fullersta Gård som sedan togs över av ett plåtslageri.

Ryds Gjuteri i Upplands-Bro beskrivs i artikeln Akta så att du inte bränner dig!

Stenhamra stenhuggeri på Färingsö i nuvarande Ekerö kommun finns beskrivet i några artiklar: Barn i stenhuggarebyn och Industrialiseringens historia i Stenhamra.

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2024-06-07
Uppdaterad: 2024-06-07