Du kan få sparken om du pratar

Industrialisering Norrtälje

Reglerna satt på väggen i verkstaden

Verkstadsreglerna berättar vilka regler som gäller på Pythagoras fabrik för tändkulemotorer i Norrtälje. Till exempel står det: ”Arbetstiden skall utnyttjas i avsikt att uppnå högsta möjliga produktivitet med samtidigt iakttagande av, att arbetets kvalitet blir fullgod. Under arbetstiden tillåtes icke tidnings- eller annan läsning, onödigt samtal, intagande av måltid eller annan förtäring.”

Reglerna är inramade och sitter vid personalingången till kontoret. Det är Sveriges Verkstadsförbund som skrivit under dem. Det var en förening för arbetsgivare inom verkstadsindustrin i Sverige. Arbetarna på fabriken har inte varit med och gjort reglerna för vad som ska gälla på Pythagoras fabrik.

Fylla och prat ger sparken

I reglerna står också att den som är onykter på jobbet eller “uppehåller sig med onödigt prat eller bedriver agitation” kan få sparken med en gång. Agitation är ungefär att föreläsa eller övertyga andra genom att prata – oftast om politik. Det skulle till exempel räknas som att bryta mot reglerna om en anställd försökte övertala sina kollegor att gå med i fackföreningen.

Lagarna har stärkt anställdas rättigheter

På 1900-talet införde riksdagen många lagar som reglerade arbetsvillkoren och gav anställda större rättigheter gentemot sina arbetsgivare. Under 1800-talet hade det inte funnits så mycket lagstiftning i Sverige om vilka rättigheter en anställd i fabriken hade. I början av industrialismen var det istället ägaren till fabriken som bestämde det mesta, till exempel hur lång arbetsdagen skulle vara och hur mycket rast var och en hade rätt till. Om någon anställd protesterade mot arbetsvillkoren kunde chefen helt enkelt ge hen sparken och anställa någon annan istället, som accepterade villkoren.

När arbetarna gick samman och bildade fackföreningar blev det lättare för dem att ställa krav på sina arbetsgivare. Tänk dig om alla anställda på en fabrik hotade med att strejka om de inte fick bättre arbetsmiljö till exempel. Det är skillnad mot om en ensam anställd skulle protestera.

Läs vid punkt 6 vad som kunde leda till att du blev av med jobbet direkt.

Sju män i skärmmössor arbetar vid olika maskiner i verkstaden.

Inget onödigt prat här. Pythagoras fabrik i Norrtälje.

Fakta
Fackföreningar

Sveriges första fackförening bildades 1848 men det var på 1880-talet som fackföreningsrörelsen växte ordentligt.

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2022-12-14
Uppdaterad: 2023-01-02

Fundera och samtala

  1. Jämfört med för hundra år sedan har anställda på fabriker mer makt idag. Hur tror du att det kommer att bli i framtiden?
  2. Jämför reglerna på Pythagoras verkstad med reglerna på din skola. Vilka likheter och skillnader ser du?
  3. Tror du att det finns fler eller färre regler för arbetsplatser idag än för hundra år sedan?

Förstod du vad du läste?

3 snabba frågor

Starta quizet

Norrtälje

Fler historiska källor från Norrtälje kommun:

Svartvit bild med fyra vita byggnader. En stor i mitten omgiven av mindre hus.
Norrtälje 1920 – 1925
Norrtälje
Sju män i skärmmössor arbetar vid olika maskiner i verkstaden.
Norrtälje
Norrtälje