Lärarmaterial

Du kan få sparken om du pratar

Industrialisering Norrtälje
Den här lärarguiden ger förslag på två olika lektionsupplägg och fler frågor att samtala om.

Fler frågor att samtala om

 • På vilket sätt märks det att det är arbetsgivare som skrivit listan?
 • Kan regeltavlan säga något om vilka problem som cheferna tyckte fanns på arbetsplatsen? 
 • Vilka problem tror du de anställda tyckte fanns på arbetsplatsen?
 • Vilka av reglerna passar på en nutida arbetsplats, tycker du?

Lektionsförslag 1

Om du var där: Ordning och reda på jobbet

Dela in klassen i grupper om 2-3 elever och låt grupperna läsa igenom verkstadsreglerna. 

 • Hälften av grupperna markerar eller skriver ned alla påbud, uppmaningar som de anställda ska följa. Andra hälften gör samma sak men för förbuden i reglerna. Vilka grupper får längst lista? 

Det är dags att se över verkstadsreglerna, och den här gången ska både fabrikens ägare och de anställda vara med och bestämma! Förbudsgrupperna från föregående uppgift ska inta ett arbetsgivarperspektiv. Påbudsgrupperna intar ett arbetarperspektiv. 

 • Vilka förändringar vill grupperna se, utifrån sina respektive intressen?
  Grupperna skriver ned förslag och avslutar med att presentera inför klassen.
 • Sortera de olika förslagen i fyra kategorier. Detta kan grupperna göra var för sig, eller gemensamt i klassen under lärarens ledning: 
 1. Förslag som blev verklighet under 1900-talet.
 2. Förslag som gäller på vissa arbetsplatser.
 3. Förslag som vi tror kommer att gälla i framtiden.
 4. Förslag som vi tror aldrig kommer att bli verklighet.

Kan grupperna genom diskussion enas om en uppsättning regler ur sina förslag, som både anställda och arbetsgivare skulle kunna gå med på?

Lektionsförslag 2

Rollspel: Blir det strejk eller hinner parterna enas?

 • Fördela rollerna i klassen och låt de olika grupperna förbereda sig tillsammans med hjälp av rollbeskrivningarna i lektionsmaterialet.
 • Ett tips är att varje elever skapar en persona och bestämmer namn, ålder, familjesituation, grad av missnöje med situationen, kamplusta för att kräva förändring osv.
 • Genomför rollspelet som samtal i helklass. Alla sitter med sina respektive grupper.
 • Starta genom att låta fabrikören, direktören och kamrererna beskriva situationen ur sitt perspektiv och sedan presentera sitt förslag. Gå sedan vidare med fabriksarbetarna, kontoristerna, och verkmästarna.
 • Släpp sedan  ordet fritt. Vem som helst kan begära ordet och tala en i taget.
 • Medlarna har till uppgift att leverera förslag på kompromisser som kan leda till en lösning alla kan acceptera.
Lektionsmaterial

Skriv ut eller distribuera digitalt till rollspelsdeltagarna.

Rollspel-lararhandledning.pdf
Tips till spelledaren
Du som lärare kan förändra spelplanen genom att då och då frångå talarlistan och ge ordet till medlarna eller någon av de olika grupperna, eller kasta in nya utmaningar, till exempel:
 • Flera kunder har dragit tillbaka sina ordrar för att de är oroliga för att det blir leveransförseningar om det blir strejk. Om fler kunder hoppar av hotar konkurs!
 • Det kommer uppgifter om att arbetarna i hamnen, på telefabriken och på åkeriet också kommer att lägga ner arbetet om det blir strejk på den här fabriken.
 • Om så många strejkar kommer inte strejkkassan att räcka och i så fall blir det knapert i plånboken den här månaden.
 • Nya siffror visar att arbetslösheten stiger bland både fabriksarbetare och kontorister! Är det en ny lågkonjunktur på väg?
Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2022-12-14
Uppdaterad: 2023-01-12