Lärarmaterial

Ektorps Folkets Hus

Aktivism Nacka
Har hittar du en transkription av källmaterialet och ett lektionsförslag med elevarbetsblad.

Att läsa bokningskalendern

 • I kolumnen längst till höger anges antal sålda biljetter. Det är lätt att felaktigt tolka det som ören.
 • Stavningen av flera ord försvårar läsningen, t.ex. skriver man ”trearbetarfackföreningen” med e istället för ä och ”nöjesavton” istället för nöjesafton.
 • I PDF-filen finns en transkription av vänstra sidan från uppslaget i liggaren.

Lektionsförslag 1

1. Låt eleverna studera bokningskalendern på egen hand först utan att veta något om sammanhanget. Dela antingen ut enbart länken till bilden eller skriv ut några exemplar av PDF-filen ”Bokningskalender Ektops Folket Hus”.
Förslag till frågor att arbeta med.

 • Vilken information finns i källan? Vad finns i de olika kolumnerna.
 • Från vilken tid är källan?
 • Berättar källan om något som ligger nära i tid och rum?
 • Vem kan ha skrivit källan?
 • Varför har källan kommit till?
 • Vad kan källan användas till?
 • Är det en förstahands- eller andrahandskälla?
 • Finns det några åsikter i källan?
2. Läs och arbeta med texten.
3. Låt eleverna värdera olika påståenden om källan med hjälp av tabellen i ”Arbetsblad Ektorps Folkets Hus”
4. Resonera om vilka källor som skulle behövas för att slå fast eller ytterligare stärka några av påståendena i tabellen. Det finns ett lärarfacit i en separat fil.
Transkription av texten i liggaren

Transkriptionen är tänkt som en hjälp att läsa texten i liggaren men gör inga anspråk på att vara heltäckande. Endast vänstra sidan av det avbildade uppslaget transkriberas.

Transkription-Ektorps-Folkets-Hus-2.pdf
Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2022-12-13
Uppdaterad: 2023-02-22