Träslott uthyres – Ektorps Folkets hus

Demokratisering Nacka
När det lilla villaområdet Ektorp växte fram i början av 1900-talet byggdes ett gemensamt hus, Folkets Hus. I en loggbok skrev Ektorpsborna ner vilka som använde huset och till vad. Låt oss titta på vad vanligt folk engagerade sig i år 1912.

Arbetare i Ektorp byggde ett gemensamt hus

Folkets hus låg på ett litet berg, mitt bland ett 60-tal enkla villor. Mer än så fanns inte i Ektorp i början av 1900-talet. De som hade byggt upp villorna här var arbetarfamiljer. Många hade erfarenhet av att bygga och kunde själva eller med lite hjälp resa ett enkelt trähus. Trots att Ektorpsborna inte var rika så samlade de ihop pengar och byggde en träbyggnad med tinnar och torn som invigdes 1907.

Föreningar hyr huset

Loggboken som du ser här användes för att skriva ner vilka föreningar som hyrde Folkets Hus och vad de betalade. Listan på föreningar berättar vad som engagerade vanliga människor. Fackföreningar som arbetade för bättre arbetsvillkor och andra politiska organisationer hade sammanträden i huset. Orkestrar repeterade och det ordnades fester, föredrag och aktiviteter för ungdomar. 

Ett hus med torn på ett berg.

Folkets Hus på Högåsvägen i Ektorp invigdes 1907 och redan 1912 anordnade Nackas blivande borgmästare Martin Andersson bioföreställningar här. Foto ca 1914. Fotograf okänd.

Ett uppslag i liggande format med lista på handskrivna bokningar i snirklig handstil.

Uppslag ur Ektorps Folkets Hus bokningskalender, 1912.

Nykterhetsorganisationer kämpade för att förbjuda alkohol och lockade med olika aktiviteter för alla dem som lovade att vara helt nyktra. Nykterhetsorganisationernas lokala klubbar kallades ofta ”loger”. På bilden nedan ser du en del av uppslaget i bokningskalendern där tre loger nämns.

Flera nykterhetsloger i detta utdrag ur loggboken.

Vad kostade det att hyra Folkets Hus?

I kolumnen till höger står vad föreningarna betalade i hyra. Tio kronor var det vanligaste men det verkar som att de som drev Folkets Hus ville hjälpa olika politiska organisationer. Nöjesföreningen Enighet som ofta hyrde in sig betalade alltid fullt pris medan träarbetarfackföreningen och Ektorps socialdemokratiska ungdomsklubb bara betalade två kronor.  

I slutet av april hade Folkets Hus en egen basar. I kalendern ser vi att de inte betalade någon hyra till sig själva. Istället bakade kvinnorna och alla hjälpte till att virka dukar, sy kläder och tälja smörknivar som kunde säljas för att få in pengar till verksamheten i Folkets Hus.

Folkets Hus påverkade Sveriges historia

Folkparker och Folkets hus byggdes överallt i landet på den här tiden och blev en viktig mötesplats. Här hade vanliga människor råd att roa sig. Många blev också mer engagerade i samhällsfrågor genom att gå till Folkets Hus. Säkert diskuterades frågan om rösträtt på flera av mötena i Ektorps Folkets hus. I föreningarna fick medlemmarna rösta, diskutera och välja ordförande. Varför skulle de inte få göra det i kommunen och landet? 1912 hade bara 19 % av Sveriges befolkning rätt att rösta. I Folkets hus över hela landet hölls rösträttsmöten, och under några år växte stödet snabbt för att fler skulle få rösträtt. 1921 fick både kvinnor och män rösta för första gången.

Ektorps Folkets hus revs 1921. Sickla Folkets Park i närheten finns kvar.

Idag finns ett helt nybyggt Folkets hus i Boo och ett annat i Fisksätra.

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2022-12-06
Uppdaterad: 2023-09-01

Samtala och fundera

  1. Vilka andra samlingsplatser fanns för vanliga människor för 100 år sedan?
  2. Vilka anledningar kan ha funnits till att de boende i Ektorp ville bygga ett gemensamt hus?

Testa dina kunskaper!

Starta quizet

Bonusquiz

Vad vet du om Folketshusrörelsen i Sverige?

Starta quizet

Mer källmaterial från Nacka

Två kvinnor står på knä och tvättar i en vak i isen strax intill land. Ett barn står bredvid. En kvinna står vid en träbalja och håller en kanna i handen.
Nacka 1920
Svartvitt fotografi. 6 män i arbetskläder, uniform, står uppställda framför Saltsjöbadens gamla stationshus.
Nacka 1921
Svartvitt fotografi på Saltsjöbadens gamla stationshus med tinnar och torn.
Nacka 1903
Ett hundratal män står uppställda på skeppsvarvets. Ett tjugotal pojkar sitter i skräddarställning längst fram. I bakgrunden syns byggnadsställningar av trä och havet.
Nacka 1895