Frisk vilja utan sprit och superi

Aktivism Nynäshamn

Årsberättelse från 1905

År 1905 skriver sekreteraren i Frisk vilja i Nynäshamn ett kort protokoll och summerar föreningens första år. Det har funnits en del svårigheter men intresset är stort och samarbetet gott. Frisk Vilja kommer ”nog att i framtiden betydligt höja sig öfver sin nuvarande nivå.” Om du lyckas läsa den handskrivna årsberättelsen får du se hur människor engagerade sig för att förbättra samhället för mer än 100 år sedan.  

Nykterhetsrörelsen vill förbättra samhället

I början av 1900-talet var Sverige ett fattigt land. Samtidigt pågick industrialiseringen som gjorde att några fick det mycket bättre. Hoppet växte om en ljusare framtid. Men skillnaderna mellan rika och fattiga växte också. Det blev vanligt att människor bildade föreningar där man arbetade tillsammans för att förbättra samhället. 

Alkoholism var ett samhällsproblem som drabbade många. Nykterhetsrörelsen engagerade  människor som ville förbjuda alkohol. Många människor drack brännvin varje dag. Det förekom att arbetare fick sprit som lön istället för pengar. Många tyckte att alkohol ledde till att vanliga hyggliga människor förändrades, blev våldsamma eller inte kunde arbeta. De såg också alkoholberoende som ett hinder för demokratin. Om människor blev nyktra så skulle de fokusera på att förbättra sina liv istället för att dränka sina sorger i sprit.

Logerna ordnar aktiviteter för helnyktra

En ”loge” var ett annat namn för en nykterhetsklubb och i Nynäshamn bildades flera sådana. Årsberättelsen berättar om logen “Frisk Vilja” men det fanns också en loge som hette “God Wilja”. Fotot här är taget i samband med en basar som God Wilja ordnade år 1915. Alla logerna lockade med olika aktiviteter som ett alternativ till krogliv och supande. För att vara med i en loge var du tvungen att lova att vara helt nykter. 

I årsberättelsen från 1905 kan vi läsa att Frisk Vilja har gått från 11 till 55 medlemmar. Nya medlemmar har strömmat till men samtidigt har 19 personer strukits på grund av löftesbrott. Anledningen var säkert att de hade brutit mot sina nykterhetslöften.

En sida ur gammal handskriven årsberättelse med snirklig handstil.

Nykterhetslogen Frisk Viljas årsbesrättelse kalenderåret 1904-1905.

Interiörbild, gruppfoto i logens lokal med sittande och stående finklädda kvinnor, barn och män. I bakgrunden banderoll med texten "Från God Wiljas Basar i Nynäshamn 17 18 april 1915".

Nykterhetslogen God Wiljas basar i Ordenshuset, Viktoriabiografen på Skolgatan i Nynäshamn 1915.

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2022-12-03
Uppdaterad: 2023-01-23

Fundera och samtala

  1. Vilka skillnader tror du finns mellan en årsberättelse från idag och i början av 1900-talet?
  2. Varför krävde logerna att medlemmarna skulle vara helt nyktra och aldrig dricka alkohol?
  3. Är du med i någon förening eller känner någon som är det? Vill föreningen ändra något i samhället?

Testa dina kunskaper!

Starta quizet

Nynäshamn

Fler bilder från Nynäshamns kommuns historiska bildarkiv

Gruppbild, de sju orkestermedlemmarna ömsöm sitter, ömsom står uppställda med sina instrument i händerna.
Nynäshamn 1911
Svartvitt fotografi, en pojke och två män står och håller i en ko respektive en tjur i grimma.
Nynäshamn 1920
Svartvitt fotografi, kvinna står bredvid liten bod, i bakgrunden grind vid järnvägsövergång.
Nynäshamn 1910
Gruppfotografi, drygt 20 arbetsklädda män står uppställda i två rader framför trähus.
Nynäshamn 1910