Paret som formade Huddinge

Industrialisering Huddinge
Patron Pehr är en viktig person ur Huddinges historia. Hans fru Brita är inte lika känd men båda har påverkat kommunens utveckling mycket.

Patron Pehr

Pehr Pettersson ägde som mest 1/3 av all mark i Huddinge. Gårdarna Flemingsberg, Glömsta och Fullersta tillhörde honom. På många sätt var han en modern man. Han hade till exempel arbetat sig upp till sin position och använt industrialiseringens nya metoder för skapa ett effektivt jordbruk. Han bodde på herrgården Fullersta men han var inte själv adlig.

Smart sätt att sälja mer mjölk

Patron Pehr kämpade för att en ny väg skulle byggas in till Stockholm. Den byggdes på 1840-talet och går ungefär där Huddingevägen går idag. När staten började planera en järnväg så förstod Pehr att han kunde ha nytta av den. Om han kunde frakta all mjölk som hans kor gav till Stockholm med den snabba järnvägen så kunde han sälja mer innan mjölken blev dålig. Om konkurrensen blev för stor i Stockholm så kunde han sälja mjölken i Södertälje istället. Statens Järnvägar (SJ) köpte mark från jordägarna i landet så att de kunde bygga järnväg hela vägen mellan Stockholm och Göteborg. Men Pehr gav bort mark gratis till SJ om de lovade att bygga en station vid hans grind.

Stationen blev kommunens centrum

Det var alltså Patron Pehr som gjorde att Huddinge station ligger där den ligger och att det blev kommunens centrum. I början var det inte många personer som åkte tåg till och från Stockholm. Järnvägen användes mest till att frakta ved och mjölk till huvudstaden. För att mjölken skulle komma med första tåget på morgonen så fick jordbruksarbetarnas fruar börja en timme tidigare med mjölkningen, klockan fyra på morgonen.

Brita Larsdotter – myndig vid 60

Brita var gift med Pehr Pettersson. När hon var i 60-årsåldern dog hennes man och hon blev myndig. På den här tiden var gifta kvinnor omyndiga och deras män bestämde över dem, över deras pengar och saker. Brita och Pehr hade börjat lämna över det stora jordbruket till dottern Clara och hennes man men under bara några år så dog båda två och det enda barnbarnet. Brita ägde och drev sedan det stora jordbruket vidare på egen hand i mer än tio år.

Brita fick Huddingebornas kärlek

När Brita dog så hölls en stor begravning. Huddinge kyrkan var proppfull med folk. Längs hela vägen mellan Fullersta gård och kyrkan stod folk och grät. En barnkör sjöng och tidningarna skrev om begravningen. Brita hade blivit en mycket populär och älskad person. Här är några saker som Brita gjorde under sin tid som godsägare:

 • Lånade ut mark gratis till en arbetarförening.
 • Startade en fond till minne av sin dotter Clara som delade ut pengar för att fattiga Huddingebarn skulle kunna köpa kläder till sin konfirmation.
 • Gav bort mark till ett nytt skolhus.
 • Skänkte pengar för att bygga tornet på Huddinge kyrka.
 • Skänkte pengar till en ny kyrkklocka, ommålning inne i kyrkan.
 • Skänkte silverljusstakar till kyrkan.
 • Testamenterade pengar till några av sina trognaste tjänarinnor.
 • Betalade vård för några av gårdens arbetare.

Hur blev Petterssons rika?

Hur kunde Pehr och Brita, som inte var adliga, bli Huddinges mäktigaste personer och påverka historien? Pehr kom från en torparfamilj, hans föräldrar hyrde en liten gård. Britas familj ägde inte heller någon mark. Här är tre viktiga förklaringar till parets framgångar.

Den första är hårt arbete. Pehr tog snabbt till sig ny teknik och de senaste metoderna inom jordbruket. Han byggde nya hus, grävde nya diken och åkrar. Han såg till att sänka vattennivån i sjön Trehörningen så att det blev mer jordbruksmark.

En annan förklaring är att Pehr var bra på att skriva. När han formulerade ett brev eller en ansökan så kunde ingen tro att han föddes på ett torp. Fattiga människor som var födda i början av 1800-talet kunde ofta inte skriva, bara läsa. Skrivförmågan hjälpte honom att få jobb och övertyga andra att gå med på hans olika projekt.

Den tredje förklaringen är brännvinet. På Flemingsbergs gård kunde de framställa massor av brännvin och det var en lättsåld och populär produkt. Aldrig har svenskarna druckit så mycket sprit som i slutet av 1800-talet. Supandet var ett stort samhällsproblem som många arbetade för att minska men för Pehr och Brita gav det också pengar. Utan inkomsterna från brännvinet hade de inte kunnat köpa Fullersta gård eller bygga ett kyrktorn.

Du kan besöka Pehr och Britas gravsten vid Huddinge kyrka.

Ett svartvitt porträttfoto av en man med handknuten mörk fluga, kavaj, polisonger och kal hjässa.

Pehr Pettersson kallades Patron Pehr och levde 1807-1875.

Svartvit porträtt av en äldre kvinna sittande i en stol.

Brita Larsondotter styrde över Huddinges största jordbruk från Fullersta gård efter makens död. I slutet av sitt liv ändrade hon sitt namn till Birgitta som lät mindre bonnigt.

Kvinnorna på Fullersta

Under Fullersta gårds 300-åriga historia har kvinnor ägt och styrt gården i 220 år.

Ett svartvitt foto av en kyrka utan torn.

Huddinge kyrka utan sitt torn. Bilden är från 1865 och antagligen det äldsta fotot från Huddinge. Det nya tornet invigdes 1878.

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2024-04-25
Uppdaterad: 2024-05-31

Fundera och samtala

 1. Vad tycker du är paret Petterssons största bidrag till Huddinge?
 2. Vad tycker du att Pehr och Britas liv säger om hur det var att vara man och kvinna på 1800-talet?
 3. Tror du att det är lättare idag än på 1800-talet att födas fattig och dö rik?

Vad vet du om paret Pettersson?

Starta quizet

Huddingebilder

Det ryker från en hög. Två personer petar i elden med varsin pinne. Slottet i bakgrunden.
Huddinge 1970 – 1975
Ett svartvitt flygfoto med villor som sticker fram i skogen. Längre bort syns öppnafält och järnväg.
Huddinge 1936
1985
En stor fabriksbyggnad.
Huddinge 1964
Huddinge 1949
Huddinge 1860
Svartvitt foto av stationshuset i putsat tegel till höger om vägen och en liten stuga med grästak till vänster.
Huddinge 1923
Flygbild av Stuvstas centrum. Stationshuset är sig likt men miljön runt omkring domineras av skog och mindre hus.
Huddinge 1950