Aktivism

En aktivist är en person som gör något för att förändra samhället. Vad kan arkiven berätta om individers och gruppers kamp för demokrati, jämställdhet och en gott samhälle?

Lektionsförslag: Jämför tre historiska aktivister