Våra teman

Länskällans teman berättar om vad som format Stockholms län. Industrialiseringen förändrade snabbt samhällets strukturer i grunden och sättet vi arbetar, lever och tänker. Temat Demokratisering lyfter fram hur delaktighet, öppenhet och mänskliga rättigheter vunnit mark på olika områden, medan temat Aktivism särskilt uppmärksammar de män och kvinnor som kämpat för något de tror på och gjort avtryck i vår tid. I temat ”Om du levt förr” har vi samlat levnadsöden och berättelser om individer och levnadsvillkor för människor ur olika tider.