Lärarmaterial

Jämför historiska personer

Aktivism Nacka Tyresö Upplands-Bro
Låt eleverna ta del av tre artiklar och jämföra historiska personer och de källor som berättar om dem.

Studera de tre artiklarna

De tre personerna porträtteras i artiklarna längst ner på den här sidan. Artiklarna kan exempelvis studeras genom att…

  • Eleverna läser in sig på var sin artikel och arbetar i grupper om tre där alla är experter på var sin person,
  • Klassen studerar de tre artiklarna gemensamt.
  • Eleverna väljer två personer/artiklar att jämföra.

Frågeställningar

Utöver de likheter och skillnader som eleverna själva kan komma fram till följer här några förslag till frågeställningar att arbeta med för att jämföra de historiska personerna.

  • Under vilken tid levde personerna?
  • Vilka samhällsklasser tillhörde personerna?
  • Finns det mycket eller lite information om de olika personerna i historiska källor?
  • Har personernas ålder, yrke och kön någon betydelse för vad de åstadkom under sina liv?
  • Vilken person tycker du stämmer bäst in på definitionen av en ”aktivist”?

Film om aktivism

Introduktionsfilmen till Länskällans tema om aktivism kan användas för att introducera begreppet.

Tema Aktivism

Historiebruk

Låt eleverna träna på att resonera om historiebruk på ett omvänt sätt. Vilken av personerna tror de skulle kunna användas i ett modernt sammanhang och av vem? Skulle det vara realistiskt att Maria Palmqvist eller de andra skulle bli staty, vykort eller film i Livräddningssällskapets regi?

Vad är en aktivist?

En aktivist är en person som agerar för att förändra samhället. En aktivist handlar aktivt för att påverka andras åsikter eller för att ändra på något. Aktivister drivs av en ideologi eller övertygelse om vad som är gott. Aktivister kan påverka genom att demonstrera, samla in namn, använda våld, sluta köpa något, knacka dörr, strejka och många andra metoder. Genom sådana aktiviteter vill aktivister till exempel påverka beslut, visa på alternativa lösningar, förhindra eller påskynda förändringar eller ändra på orättvisor.

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2023-05-24
Uppdaterad: 2023-05-24