Lärarmaterial

Striden om Fållan

Aktivism Huddinge
Tillhör artikel: Striden om Fållan
Låt eleverna undersöka två tidningsklipp och fundera över deras perspektiv. Uppgifterna finns arbetsblad i PDF.

Undersök källorna

Börja med att skriva ner vad ni vet om källorna.

 • När är de ifrån?
 • Vem står bakom källorna?
 • Varför har de kommit till?
 • Är de förstahandskällor eller bygger de på andra källor?

Källornas perspektiv

Undersök texterna genom att läsa dem igen. Fundera på perspektivet.

 • Ur vems perspektiv är källorna skrivna? Genom vems ögon får läsaren se händelsen?
 • Växlar perspektiven?
 • Är texterna opartiska?

Vad kan källorna användas till?

Ta ställning till vad källorna kan användas till. Här är några förslag. Vilka är en rimlig användning av källorna?

 • Undersöka hur mycket natur- och kultur som förstördes i Fållan.
 • Undersöka vad allmänheten tyckte om aktivisterna.
 • Undersöka vilken bild som allmänheten hade av händelsen.
 • Undersöka hur polisen arbetade på 70-talet.
 • Undersöka konflikter i samhället på 70-talet.

Artikeln som start- eller slutpunkt

Uppgifterna i den här lektionsplaneringen går att göra både före och efter läsningen av artikeln. Att börja med källorna ger ett mer undersökande arbetssätt där eleverna hjälper varandra att gradvis förstå mer om händelsen. Att starta med artikeln ger å andra sidan mer förförståelse till de källkritiska frågorna.

Skriv ut källmaterial och arbetsblad

Arbetsbladet innehåller alla frågeställningarna från denna sida.

Skriv ut källmaterialet och låt eleverna läsa det på papper.

Arbetsblad-Fallan.pdf Kallmaterial-Fallan.pdf
Bildtexten lyder: En flicka sjunker ihop vid ett träd och gråter. "Avbryt sågningen - gå hem" ropar talkörer medan polishundarna skäller. Men snart har poliskedjor rensat området från aktivister och trädfällningen kan börja.

Ur Dagens Nyheter.

Tidningsartikel med rubriken "150 poliser tog Fållan idag". Två fotografier visar demonstranter och poliser i handgemäng.

Ur Aftonbladet.

Tillbaka till artikeln

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2024-02-02
Uppdaterad: 2024-03-11