Lärarmaterial

Nu & då vid Halmsjön

Industrialisering Sigtuna
Tillhör artikel: Nu & då vid Halmsjön
Arbeta med kontinuitet och förändring samt med kartor och flygfoton som källor.

Arbeta med kartor och flygfoton

Låt eleverna undersöka kartor och flygfoton innan de läser texten. Artikelns quiz kan användas för att ställa frågor om kartorna: Stockholms nya storflygplats – Länskällan (lanskallan.se)

Kartor och flygfoton som källor

Låt eleverna dra slutsatser om sin undersökning, t.ex. utifrån dessa frågor:

  1. Vilka begränsningar har källorna? (kartor är förenklingar av verkligheten, bilderna saknar detaljer, det kan behövs mer underlag för större noggrannhet m.m.)
  2. Vilka fördelar har källorna? (de ger överblick, deras syfte är tydligt: att avbilda)
  3. Hur viktigt är det att kunna datera källorna? (rekonstruktionen av Arlandas framväxt är helt beroende av en korrekt datering)
  4. Är källorna förstahandskällor? (ja, flygfotona är det men kartorna bygger på mätningar, fotografier m.m.)

Kontinuitet och förändring

Det finns en lärarhandledning till Länskällans samtliga Nu & då-artiklar som ger förslag på hur man kan arbeta med en eller ett urval av artiklar för att undersöka kontinuitet och förändring med hjälp av historiska fotografier som jämförs med nutida.

Nu & då – lärarhandledning

Artikelns källor

Kartor och flygfoton från olika tidpunkter går att hitta på Lantmäteriets kartjänst Min karta och Google Maps.

 

Elsa Engholm som berättar om Husby skola förr intervjuas i Husby Ärlinghundra Märsta hembygdsförenings skrift Gamla Märsta i ord och bild från 1980.

Tillbaka till artikeln

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2024-05-22
Uppdaterad: 2024-05-31