Hjalmar och hans lastbil

Industrialisering Sigtuna
Hjalmar Wreth jobbade på det stora bageriet Kungsbröd AB i Märsta. Han minns hur det var att köra omkring med brödbil på 1920-talet när bilar och lastbilar fortfarande var ovanliga.

Transporterna moderniserades

Ångbåtar och tåg gjorde transporterna mycket lättare under 1800-talet. Men på vägarna var häst och vagn vanligt långt in på 1900-talet. Före Andra Världskriget var det bara de allra rikaste som hade en egen bil i familjen. I städerna kunde du nu beställa en taxi-bil istället för häst och vagn som tidigare. På 1930-talet började bussar bli vanligare i Stockholmstrakten. Tåget var viktigt för transporter men där det inte fanns järnväg så blev lastbilar vanligare.

Hjalmar berättar

Hjalmar Wreth var en av dem som körde en sådan lastbil. Han berättar om sitt jobb på bageriet i slutet av 1920-talet:

Arbetet började klockan 07:00 på morgonen. Bilarna hämtades ut ur sina garage vid brödfabriken och lastades med bröd. Det fanns fyra Chevrolet-lastbilar. Till en början körde vi ut utan beställningar och sålde direkt från bilen till kunderna.

Kunderna var olika affärer och handelsbodar.

Problem med grindar

Hjalmar minns hur dåliga vägarna var på den tiden. Hastighetsbegränsningen var 50 km/timmen. Ofta fick han köra långsammare och på landet var det många grindar, där han fick stanna för att öppna, köra igenom och sedan stänga igen. Men Hjalmar hade en bra lösning på det problemet: han tog upp liftare. Det var ovanligt med bilar och det vanligaste sättet att ta sig fram var att gå.

Det var många människor som gick utefter vägarna på den tiden och de var glada om de fick lift. Dessa liftare var då till god hjälp som grindöppnare.

Nöjda med jobbet

När dagen var slut skulle bilen vara tom och allt bröd sålt. När fabriken blev mer känd så började kunderna göra beställningar och ringa till fabriken för att beställa bröd.

Både Hjalmar och hans fru Linnea arbetade i fabriken. De tyckte att det var ett ganska bra jobb och tryggare än många andra anställningar, för även om det blev dåliga tider som efter finanskrisen 1929 eller under världskrigen så behövdes bröd. Tyvärr gick ägaren till Kungsbröd i konkurs, så fabriken fick lägga ner (år 1932) trots att den var lönsam. Trots att brödet från Märsta sålde bra så hade ägaren andra företag som inte gick bra och orsakade konkursen.

Kexfabriken byggdes 1916. Fotot är från 1920.

Ett svartvitt foto av en gammal bil som kör på en lerig väg.

Den här bilen av samma modell som Hjalmars lastbil kör på en lerig väg i Småland vid samma tid. Kexfabrikens bilar hade antagligen ett skåp som höll brödet torrt.

Gruppfoto av bagerianställda framför tegelbyggnad

Personalen vid Kungsbröd omkring 1930. Antagligen är Hjalmar och Linnea med på fotot.

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2024-05-23
Uppdaterad: 2024-06-13

Fundera och samtala

  1. Vilka skillnader kan du se i sättet att transportera varor idag jämfört med Hjalmars tid?
  2. Att lifta är inte så vanligt idag. Vilka olika anledningar tror du finns till den förändringen?

Vad vet du om trafiken förr?

Starta quizet

Kexfabriken

Sigtuna
Sigtuna 1930
Svartvitt foto som visar järnvägen med stationshus och en handfull andra byggnader nära spåret. Resten är åker och äng.
Sigtuna 1916
Ett svartvitt flygfoto med åkrar och några hus.
Sigtuna 1919
Ett svartvitt foto från hög höjd som visar tågspåren och några industribyggnader.
1949