Hushållsskolan

Gå hushållsskola och skaffa dig ett jobb! Och frihet

Demokratisering Täby

På det här klassfotot från Ytterby hushållsskola i Täby från början av 1900-talet ser du bara kvinnor. Det beror på att de utbildade sig på en hushållsskola. Eleverna fick lära sig sy, laga mat, fläta halm och de fick en yrkesutbildning i att sköta ett hushåll. Det var kunskaper som bara kvinnor fick lära sig. Om du hade gått en hushållsutbildning kunde du sen tjänstgöra som tjänsteflicka hos en rik familj. 

Pojkar kunde också gå på hushållsskolan i Ytterby, men de gick inte i samma klass som flickorna. Istället lärde de sig skomakeri, skrädderi och träslöjd. Det var färdigheter som pojkar kunde försörja sig och sin familj på i ett senare yrkesliv, medan kvinnorna enligt samhällets normer vid den här tiden förväntades ta hand om hushållet, oavlönat.

Hushållsskolan flyttar till Ytterby

I Täby fanns det sedan 1830 en enda skola, Centralskolan i Efraimsberg. Allt fler familjer flyttade till Täby när järnvägen byggdes ut och kommunikationerna mellan olika samhällen blev bättre. Behovet av fler skolhus ökade när befolkningen blev större. När hushållsskolan inte längre fick plats i Centralskolan fick den lov att flytta en bit bort, till det tidigare soldattorpet Ytterby grind.

Med ojämlik utbildning blev hushållsskolan en frihetskamp

1842 blev det lag på att alla barn i Sverige skulle i allmän folkskola. Folkskolan var sex år och där skulle barnen lära sig om kristendomen och att läsa, skriva och räkna. I den allmänna folkskolan gick flickor och pojkar tillsammans. Det var skattepengar som bekostade skolan så för barnen var utbildningen gratis. Efter sexan var skolan slut och de som ville kunde läsa vidare på läroverket. Men det kostade pengar att gå på läroverket, gymnasiet och universitetet och de som gjorde det behövde betala för utbildningen själva. Dessutom var många utbildningar bara för pojkar. På 1800-talet fick flickor inte ta studenten eller läsa på universitetet till exempel. Sedan ändrades reglerna, men det var först 1927 som flickor fick läsa gå gymnasiet på samma villkor som pojkar.

Flickorna på klassfotot hade alltså sämre möjligheter  att utbilda sig än de jämnåriga pojkarna. En del yrken, som polis, domare eller präst var dessutom bara tillåtna för män. Då fungerade hushållsskolan som ett sätt för flickor att skapa sig större frihet. I hushållsskolan lärde de sig praktiska yrkeskunskaper. När utbildningen var klar kunde de skaffa jobb, tjäna egna pengar och försörja sig själva. De var inte tvungna att bli försörjda av en man.

Svartvitt foto med tretton kvinnor som ställt upp sig för fotografering mot en fond av granar.

Klassfotografi från hushållsskolan i Ytterby, början av 1900-talet. .

FAKTA
Vad är skillnaden mellan skrädderi och sömnad?

Skrädderi och sömnad är idag i stort sett samma sak. Men historiskt sett så var du tvungen att klara ett gesällprov för att kunna titulera dig som skräddare, det behövde du inte som sömmerska. Att vara skräddare ansågs med andra ord vara ett yrke (för män), men sömnad kunde utföras av vem som helst (oftast av kvinnor).

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2022-12-02
Uppdaterad: 2023-09-01

Samtala och diskutera

  1. På vilket sätt påverkade samhällsnormen utbildningarna på hushållsskolan?
  2. Om du fick ändra något i historien du precis läst om i artikeln, vad skulle du göra då?

Ok, vad har du lärt dig om skolan för tjejer förr?

Testa om du fattade!

Starta quizet

Mer arkivmaterial från Täby

Ett svart-vitt fotografi visar tolv kvinnor som står på flaket till en lastbil. Över dem hänger en fana och på lastbilens sidor sitter affischer.
Täby 1934
Täby
Reklam för att köpa tomter i Viggbyholm, Täby 1922
Täby 1922
Affisch med inbjudan till diskussion om hur många invånare Täby tål 1979
Täby 1979