Lärarmaterial

Gå i hushållsskola och skaffa dig ett yrke! Och frihet

Aktivism Täby
Tillhör artikel: Hushållsskolan

Elevuppgift: Rollspel

Arbeta två och två. En av er låtsas vara en av flickorna på fotografiet från Ytterby hushållsskola. Den andra är flickans mor. Du som låtsas vara flickans mor tycker att utbildningen är för dyr och vill inte att flickan ska gå på utbildningen utan hellre stanna hemma på gården och hjälpa till i det dagliga arbetet. Du som spelar en av flickorna på fotografiet ska argumentera för varför det är en viktigt för dig att gå på utbildningen. Skriv ned några argument var och diskutera med varandra i fem minuter.

Gå ut ur era roller och bli er själva igen. Samtala och resonera med varandra.

a)   Varför finns det inte några hushållsskolor idag?

b)   Varför kunde det uppfattas som modernt att som flicka gå i hushållsskola under andra halvan av 1800-talet?

c)  Tycker ni att en hushållsskola vore modernt idag? Motivera era svar.

Tillhörande artikel

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2022-11-30
Uppdaterad: 2023-01-08