Ett svartvitt foto av barn och vuxna uppställda framför ett hus.

Om du hade levt förr

Om du hade levt förr

Vardagsliv, levnadsvillkor och livsöden

Det här temat handlar om att leva sig in i andra människors vardag. Hur hade du agerat, tänkt och känt om du levt i den situation och tid som artiklarna berättar om?

Vanliga och ovanliga personer är i fokus här. Genom bilder och andra historiska källor får vi veta något om deras liv och villkor. Ibland är det små glimtar och ibland hela levnadsöden.  

Svartvitt foto av elva pojkar i badbyxor som klättrar på en kran intill vattnet.

Barnen i Jungfrusund, Ekerö badar från en av varvets kranar omkring 1920.