Industrialisering

Att du kan åka med kollektivtrafiken idag beror på allt som industrialiseringen medförde – massproduktion, fabrikstillverkning och utbyggd infrastruktur för transporter. Genom att studera industrialismen får vi både bakgrund och förklaringar till hur världen fungerar idag.