Demokratisering

År 1921 fick både män och kvinnor rösta i allmänna val för första gången. Men kampen för demokrati började med små steg långt tidigare. Och den är inte slut ännu. När samhället förändras krävs nya lagar och regler för att folk ska engagera sig, jämställdheten förbättras och utsatta grupper skyddas.
Kvinnor och män i kö till en valurna som står på en stol. En funktionär står böjd över ett bord och antecknar.

Att du kan åka med kollektivtrafiken idag beror på allt som industrialiseringen medförde – massproduktion, fabrikstillverkning och utbyggd infrastruktur för transporter. Genom att studera industrialismen får vi både bakgrund och förklaringar till hur världen fungerar idag.

En aktivist är en person som gör något för att förändra samhället. Vad kan arkiven berätta om individers och gruppers kamp för demokrati, jämställdhet och en gott samhälle?

Lektionsförslag: Jämför tre historiska aktivister